317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Tava vienīgā gaisma un ceļvedis

Tavi pravieši tev sludinājuši melus un māņus. Tavu noziegumu viņi tev nav atklājuši, lai novērstu tavu cietumu, bet tev sludinājuši melu un viltus atklāsmes. (Raudu dz.2:14)

Tava vienīgā gaisma un ceļvedis


Par viltus praviešiem mēs lasām gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Dieva vārds mūs pamudina uz modrību, lai neklausāmies viltus praviešos, jo viņi mūs var ievest vienīgi nelaimē.

Bet, kā lai izšķiram patiesus Dieva sūtņus no viltus praviešiem? Tas nav viegli. Viltus pravieši ļoti bieži šķiet tik jauki un uzticami, ka spēj pievilt gandrīz jebkuru. Jā, pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli (2.Kor.11:13-14).

Šodien lasītais Dieva vārds mums rāda pazīmi, kas palīdz atpazīt viltus praviešus. Dieva vārds vēsta, ka šie pravieši nesludinās par taviem grēkiem, bet runās par saviem redzējumiem. Viņi nepieminēs un neapsūdzēs tavus grēkus, lai tu no tiem glābtos. Viltus pravieši sludinās, ka viss ir kārtībā, kad īstenībā nekas nav kārtībā (Jer.6:14).

Viltus garīgums un tā pārstāvji daudz runās par tavu iekšējo dzīvi. Jā, psiholoģija ir joma, kurā viņi jūtas kā mājās, un cilvēkiem patīk klausīties par savu iekšējo dzīvi, tās krīzēm un iespējām. Bet mēs zinām, ka par taviem grēkiem šie pravieši nesludinās. Labākajā gadījumā tie pieminēs kādas kļūdas, bet nekad neteiks, ka Dieva priekšā tu stāvi kā pazudis grēcinieks, jo par to viņi neko nezina.

Viņi nerunās par glābšanu no grēka, jo viņi nepazīst Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku, un pestīšanas Evaņģēlijs viņiem ir kā aizzieģelēta grāmata.

Viltus pravieši nespēj tev ne palīdzēt tavā dziļākajā postā nedz mierināt tavā pēdējā stundā. To spēj tikai Evaņģēlijs par Jēzu Kristu, kas mūsu labā ir darīts par grēku, “lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Kor.5:21).

Šis Evaņģēlijs ir tava vienīgā gaisma un katras dienas ceļvedis līdz mūža beigām!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.