171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?


Svētīgs, kas dziedās

Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu, sacīdami: “Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!” [Atkl.15:3]


Šie vārdi teikti par visiem, kas pārvarējuši pēdējo lielo pārbaudījumu un nonākuši mājās pie Dieva. Ar Dieva cītarām rokās tie stāv pie kristāla jūras un dzied Mozus un jēra dziesmu.

Kas tā par dziesmu?

2.Mozus grāmatas 15.nodaļā mēs lasām par slavas dziesmu, ko Mozus un Israēla bērni dziedāja Tam Kungam pēc izglābšanās un ceļojuma cauri Sarkanajai jūrai. Kamēr Tas Kungs atturēja lielos ūdens vaļņus, viņi droši un neskarti izgāja cauri jūrai kā pa sausu zemi. Kad ēģiptieši mēģināja sekot, tie noslīka jūras dzelmē.

Mozus dziesma ir pateicība par izglābšanos no visām likstām un nelaimēm. Tā ir pazemīga pateicība Dievam par izglābšanu visās briesmās, kuras cilvēkiem pašiem nebija pa spēkam uzveikt. Visvarenais Dievs nāca un brīnumaini palīdzēja Savai tautai. Tikai pateicoties Dieva stiprajai un žēlsirdīgajai rokai, tauta tika izglābta, neskatoties uz Israēla bērnu šaubām un neticību.

Mozus dziesmu var dziedāt tikai tie, kas ir izglābti un nonākuši mājās pie Dieva. Bet tagad tā jāsauc arī par Jēra dziesmu, ko dziedās visi svētie un izglābtie debesu krastā, kur viņi beidzot visā nopietnībā būs aptvēruši, ko nozīmē glābšana Jēzus nopelna dēļ, un slavēs Jēru, kas ar Savām asinīm atpircis mūs Dievam.

Jaunajā Derībā Israēla ceļojums cauri Sarkanajai jūrai attēlo Kristību [1.Kor.10:1 u.trpm.]. Šodien lasītajā Jāņa atklāsmes grāmatas pantā mēs pieminam visus, kas izglābti no briesmām un nonākuši mājās pie Dieva. Jau no paša kristīgās baznīcas sākuma Kristība saprasta kā miršana grēkam un jauna dzīve Dievam.

Dievs slēdz derību ar kristāmo, apsolot būt viņa Dievs un glābt no visiem grēkiem un nāves. Pat ja mēs aizmirstam šo derību, Dievs to nekad neaizmirst. Un reiz, kad stāvēsim pie kristāla jūras un būsim mājās pie Dieva, mēs no sirds varēsim Viņam pateikties.

Svētīgs, kas dziedās šo Mozus un Jēra slavas dziesmu!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.