278. Ko Svētajā Lūgšanā Kungs Kristus māca mums ar vārdiem "mūsu maize"?Tu redzi arhīvu par dziesma

Svētīgs, kas dziedās

Tie dziedāja Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu, sacīdami: “Lieli un brīnišķīgi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi Tavi ceļi, tautu Ķēniņ!” [Atkl.15:3]

Lasīt tālāk »Slavas dziesma

Dziediet Kungam jaunu dziesmu, slavējiet viņu no zemes malām, jūs, kas dodaties jūrā, un visi, kas tur mīt, un piekraste un tās iemītnieki! Lai skandē tuksnesis un tā pilsētas, arī ciemi, kur Kēders mīt, gavilējiet, klinšu iemītnieki, no kalnu virsotnēm klaigājiet! Lai Kungam dod godu, lai viņa slavu teic jūras piekrastē!

Lasīt tālāk »


Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Ir cilvēki, kuri uzskata – jo spēcīgāka un aizkustinošāka mūzika skanēs viņu dievkalpojumos, jo labāk tie patiks Dievam. Tā nebūt nav! Garīgo spēku kristīgai mūzikai nepiešķir „lipīgas” melodijas vai nemitīgi atkārtojumi, bet gan dzīvais Dieva vārds. Kad mēs izdziedam Dieva vārdu, dzīvais vārds nāk un mājo mūsos (Kol. 3:16).

Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Lasīt tālāk »


Klusa nakts, svēta nakts

Pasaulē pazīstamākais Ziemassvētku korālis “Klusa nakts, svēta nakts” radies kāda maza Austrijas ciema kapelā un šogad svin savu 190.dzimšanas dienu.

Lasīt tālāk »