233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Slavas dziesmu efekts

“Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt Tam Kungam.” [Ps.40:4]

Slavas dziesmu efekts


Pestīta cilvēka mutē Dievs liek jaunu dziesmu, kas dzimst viņa sirdī no pateicības par Dieva žēlastību un glābšanu Jēzus vārdā.

Ko par garīgām dziesmām māca Bībele? Tā māca daudz ko. Šodien pieminēsim tikai dažas nozīmīgas patiesības.

Pirmkārt, īsta garīga dziesma ir dziesma par Dievu, kas skan Viņam par godu.

Kristīgas dziesmas vai himnas tematika nav brīvi izvēlēta. Tās galvenais saturs ir Dievs un Viņa lielie darbi mūsu glābšanai. Tas nozīmē, ka mūsu dziesmas un himnas centrā jābūt Jēzum.

Otrkārt, kristīga dziesma tiek dziedāta Dieva vaiga priekšā. Šo atziņu mēs iegūstam no Bībeles mācības, īpaši psalmiem.

Draudze dzied Dieva vaiga priekšā. Mēs dziedam Tam Kungam par godu un sakām pateicību par Viņa lielo žēlastību. Dievs pieņem šo slavas upuri. Viņš ar prieku mūs uzklausa nevis tāpēc, ka dziesmu izpildījums būtu ļoti māksliniecisks vai līdzinātos eņģeļu korim, bet gan tāpēc, ka Viņš labprāt pieņem Savu bērnu pateicību.

Ja šo patiesību mēs atcerētos biežāk, draudzes dziesmas mazāk noklīstu no īstā ceļa. Diemžēl pārāk bieži kristiešu dziesmas ir vērstas uz pasauli, nevis uz Dievu, kas vienīgais pelnījis pateicību.

Nereti gadās tā, ka dziesmu teksti neatbilst kristīgās ticības saturam un būtībai. Arī melodijas un ritmi reizēm vairāk atgādina pasaulīgu priekšnesumu, nevis Dieva godam veltītu dziesmu. No šīm kļūdām varētu izvairīties, ja savas dziesmas mēs allaž dziedātu Dieva Tā Kunga vaiga priekšā.

Kad dziedi, pacel savu sirdi Viņam pretī!

Šīsdienas Bībeles vārdos lasījām, ka šo slavas dziesmu dzirdēs daudzi un viņus pārņems bijība. Tas vēlreiz apliecina, ka ticības himnu centrā ir Kristus un glābšana Viņa vārdā. Tāpēc neraizēsimies tik ļoti par to, vai pasaulei mūsu dziesmas patīk vai ne, bet rūpēsimies, lai šīs dziesmas būtu tīkamas Dievam. Ja tā būs, tad, nojaušot Dieva klātbūtni, klausīsies arī cilvēki.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.