142. Kas ir evaņģēlijs?


Kopēja Eiropas dziesmu grāmata

Eiropas protestantu rīcībā pirmo reizi nonākusi kopēja dziesmu grāmata. Tajā ietvertas 157 dziesmas divdesmit dažādās valodās. Dziesmu grāmatu “Colours of Grace” varēs lietot 105 dažādās baznīcās.


Krājums arī palīdz izsekot, kā dziesmas ceļojušas pāri valodas un kultūru robežām. Katrai dziesmai arī nosaukta tās oriģinālā valoda.

Grāmatā ietverti gan korāļi, gan dažādas baznīcas dziesmas, kā, piemēram, Tezē dziedājumi, spiričueli un dziesmas no Izraēlas. Grāmatas veidotāji sekojuši ekumēniskai tradīcijai un krājumā ietvēruši arī Romas katoļu baznīcas dziesmas.

Daudzām dziesmām dotas balsu partitūras, citām tikai akordi ģitāras pavadījumam. Dziesmas nākušas no vāciski runājošām zemēm, Skandināvijas, Lielbritānijas, Francijas, Ungārijas, Grieķijas, Slovākijas, Horvātijas un Nīderlandes. Bez tam ir arī teksti ebreju un latīņu valodās.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.