305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?


Piezīmes par Lutera darbiem

Lutera kopotie darbi – raksti, priekšlasījumi un pirmām kārtām sprediķi – ietverti 105 biezos sējumos.

Piezīmes par Lutera darbiem

Pieci viņa sprediķu sējumi – “Baznīcas Postilla” – ir izdoti arī latviešu valodā. Vēl atcerēsimies “Mazo [un tam līdzās arī Lielo] katehismu”, kas būtu jāpazīst katram, kas piedalījies Kristību un iesvētību mācībās. Savā priekšvārdā “Mazajam katehismam”, kas diemžēl pārāk maz pazīstams un kas, starp citu, 1615. gadā ir iznācis pirmoreiz arī latviešu valodā, Luters sniedz kādu svarīgu pedagoģisku likumu: vispirms iemācīties no galvas, tad izskaidrot. Un turklāt viņš stingri un skaidri uzsver:

“Bet tiem, kas negrib mācīties, jāsaka, ka viņi aizliedz Kristu un nav kristieši, tie arī nav pielaižami pie Sakramenta ..”

Tālāk viņš uzsver — ja vecāki un valdība šīs mācības noraida un nesūta bērnus skolā, tad “viņi sagrauj un izposta gan Dieva, gan pasaules valstību, rīkodamies kā ļaunākie Dieva un cilvēku ienaidnieki.” Tas, ko māca katehismā un ko no tā mācās, nekādā ziņā neattiecas tikai uz baznīcu, tas tāpat attiecas uz visu mūsu sabiedrību.

Pabeidzot šīs īsās piezīmes par Lutera darbiem, jāpiemin arī dziesmas, kurām viņš sacerējis tekstu, dažām komponējis arī melodiju. No 36 dziesmām, par kurām varam teikt paldies Luteram, 16 iekļautas arī mūsu “Dziesmu grāmatā”*. Šī grāmata sākas ar viņa radīto baznīcas himnu “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” un viņa Ziemsvētku dziesmai “No debesīm es atnesu…” ir 46. kārtas numurs. Luters ir šo abu dziesmu tekstu un melodiju autors.


* – Dziesmu grāmata, kas 1992. gadā izdota latviešiem tēvzemē un svešumā

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.