Ieskaties

16 komentāri par “@arhivanags nesaskatot konfliktu starp kristietību un līgošanu

 1. Kārtēja laipošana un izpatikšana, kā arī cilvēku pievilšana, tā īsti neko nepasakot…

 2. Arhibīskaps pasaka vispārzināmi luterisko – ugunskuri, vainagi, dziesmas, siers, alus un šašliks ticībai nekaitē. 8-)
  Un aizdara muti sektantiem, kas apgrūtina ticīgo sirdsapziņas ar savām pašizdomātās dievkalpošanas fantāzijām…

 3. Arhibīskaps pasaka…
  neticēsim pasakām, bet ticēsim, kas rakstīts Bībelē.:)

 4. Arhibīskaps atgādina to, kas Bībelē-ka maģiskas un okultas izdarības nav pieļaujamas.
  Patiesi-pasakām neticēsim!

 5. K.O. Rozenius “Bauslības un Evaņģēlija noslēpumi” (117.lpp.):

  …ja tas, ko tu lasi un klausies, nenāk no patiesības, jo tas kā inde ienāk tavā dvēselē un miesā, laikā un mūžībā samaitājot dārgāko, kas tev pieder.

  Ja kāds lieto Bībeli kā Dieva vārdu – ar bijību, pazemīgu, paklausīgu un Dieva Garam padevīgu bērna paļāvību, ko prasa Dieva vārds,- tas katrā ziņā saņems dzīvības ūdeni un ar Dieva uzticību tas taps pasargāts no nāvīgiem maldiem.

  Taču ak vai! Mēs zinām, ka avots ir dziļš un mums vajadzīgi smēlēji un smeļamie trauki, proti, mums vajadzīgi skaidrotāji, kas mūsu priekšā cels gaismā Bībeles svētos noslēpumus, un šeit,- tieši šeit arī mums, kas uzticamies Bībelei, var rasties briesmas.

  Jo skaidrotāji mēdz būt dažādi un Bībeles valodu grib izmantot pat tumsas kungs, velns kā tas bija toreiz, kad viņš kārdināja Kristu tuksnesī, un vairums velna apustuļu jeb ķeceru rīkoja līdzīgi. M.Luters, to paskaidrodams, ir sacījis, ka Bībele ir arī ķeceru gr;amata, kas arī tiem aizlienē savus svētos vārdus.

  Ko darīsim? Kur tversimies, lai būtu drošībā? Pirmais un būtiskais tik svarīgā lietā ir nepaļauties uz cilvēciskiem priekšstatiem, jo visi cilvēki var maldīties. Kā gan tu zini, kura domas un uzskati šajā lietā ir visuzticamākie?

  Arī tavi uzskati ir cilvēciski, un tev draudošās briesmas ir tādas, ka tu pārāk paļaujies uz savām domām, kad viena vai otra grāmata vai mācītājs tev šķiet pats labākais. Tāpēc mums ir kāds likums, kā izvēlamies mācītājus un grāmatas, kas dod augstāku liecību par visu cilvēcisko. Likums ir šāds: kad meklē Kristus mācību, meklē Viņa mācības pazīmes.

  Tātad, vai “līgošanā” ir Kristus mācība vai tās pazīmes? Varbūt kāds teiks, ka J.Vanags ir Dieva vīrs un lelb galva…Piedodiet, bet arhibīskapam liekās, ka lelbā ar garīgo dzīvi viss ir kārtībā, kā tikai jāsakārto jautājums ar ziedojumiem…
  J.Vanags saka: … ka interneta vide ir tā ļunā, kas visu sagroza un sabojā…

  2.Kor.2:17: Jo mēs neesam tādi kā daudzi, kas lieto Dieva vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā.

  Jer.17:5 Tā saka Tas Kungs: “Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un kura sirds atkāpjas no Tā Kunga!”

  Svētīgu dienu Jēzū Kristū.

 6. Janis Karklins, uzēdām līgo vakarā šašliku, uzkodām sieru, izdzēru pāri litram luterāņu un mūku iecienīto dzērienu-alu, sakūrām ugunskuru, teltī gulējām. 8-) Labi pasēdējām.

 7. luturāni, man prieks, ka labi pasēdējāt, tas ir labi un apsveicami (Gal5:1
  Gal5:13), tikai es tomēr vēlos palikt kontekstā “kristietība un līgošana”.
  Es necitēšu Bībeli, jo pārāk daudz ir šo brīdinājumu, kas mums liek atrauties no nešķīstā…bet protams mums jāizdara izvēle un jāizmanto iespējas, lai liecinātu par Dieva žēlastību, būsim uzmanīgi sēžot pie neīstajiem ugunskuriem…
  Jer23:26 Cik ilgi tas vēl būs šo praviešu sirdīs, kas sludina melus un sludina savas sirds maldus
  27 un kam ir nolūks ar saviem sapņiem, ko tie cits citam stāsta, Manu Vārdu Manā tautā nogremdēt aizmirstībā, tāpat kā viņu tēvi paguva aizmirst Manu Vārdu aiz Baala vārda?
  Svētīgu dienu Jēzū Kristū.

 8. Janis Karklins, kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Jēzus Kristus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

 9. Mt7:21 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu.
  Saki luturāni vai Debesu Tēva prāts nav atklāts Bībelē?
  Apoc.3:13 Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm.
  14 Un Lāodikejas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas ir Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums.
  15 Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu auksts vai karsts.
  16 Tā kā tu esi remdens, ne auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no Savas mutes.
  17 Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.
  18 Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.
  19 Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies!

 10. Jani Karklin, uzmanies citus kristiešus tiesādams, ka pats starp tiem – ne katrs, netopi atrasts.
  Un atceries, ka Svētie Raksti nav domāti citu kristiešu tiesāšanai. Tā ir nekristīga nodarbe. Ej tirgus laukumā un sludini pagāniem, ja vēlies.
  Jo kas tu tāds, ka tiesā Kunga kalpus?

 11. 2Tim 3:12 Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī tiks vajāti.
  13 Taču ļauni cilvēki un krāpnieki iestigs arvien lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies.
  14 Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši,
  15 un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.
  16 Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,
  17 lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.

  Tirgus laukumā eju, katra iespēja ir Dieva žēlastībā dota.
  Kas ir Tā Kunga kalpi, kas ir Dieva tauta??? Vēlētos atbildi no Svētajiem rakstiem.
  …bet par tiesāšanu, gan nevaru piekrist, gribētos precīzāku pamatojumu tādam apgalvojumam.

 12. Janis Kaklins, pat grūti saprast par ko uztraucies?
  Vanags tev traucē svētbijīgi dzīvot?
  Jeb līgo vakars?
  Tevi kāds spiež līgot pretēji tavai pārliecībai?
  Uzmauc vainagu galvā, iespiež alus kausu rokā, lapiņu ar līgo dziesmas tekstu noliek priekšā un , davai, līgo? 8-)
  Man pazīstami kristieši, no tiem kas līgo svētkus nesvin, tā nesatraucas – vnk nesvin un viss.

 13. luturāni vienā vārdā sakot uz uztraucos par patiesību“, pareizāk sakot, ka patiesība tiek noklusēta vai sagrozīta, un ir ļoti skumji, ka “tie” kuriem par to būtu jāsatraucās vai jāsludina ir neizpratnē un klusē.

  Viens stāstsno reāliem notikumiem tālajos 80jos: Stāv ziemas vakarā kāds vīrs Daugavas krastmalā un gaida pieturā savu autobusu. Daugavai tuvojās kāds cits vīrs, kurš ir sataisījies šķērsot Daugavu pa plānu ledus kārtu. Uz ko pirmais vīrs brīdina un saka, ka tas ir nāvējoši un visādi cenšas to atrunāt, bet otrais vīrs bez maz vai dod pa seju pirmajam. Ok, pirmais vīrs atkāpjās, iespējamo ir darījis un pēc kāda brīža bravurīgais vīrs noiet zem plānā ledus un noslīkst…
  nav pamata satraukumam, vienkārši mēs neiesim uz plānā ledus…
  jocīgi tie pazīstamie kristieši, varbūt ir vērts lasīt Bībeli un pārdomāt ko Dievs mums saka?

 14. Jani Kaklin,
  kur un kādā veidā patiesība tiek noklusēta un sagrozīta?
  Nosauc paroles un konspiratīvo dzīvokļu adreses!8-)

  Neuztraucies par patiesību, Patiesība parūpēsies par tiem, par kuriem esi noskumis.
  Ne saskaņā ar tavām idejām, bet saskaņā ar patiesību.

 15. Paldies luturāni, ka atviegloji manu sirdsapziņu.:) Varu iet merīgi atpūtā.
  Ja nebūs par apgrūtinānujumu varbūt varētu savus tekstus pamatot Bībelē ar konkrētiem tekstiem, diemžēl esmu mācīts visu pārbaudīt Bībelē.

 16. Jani Kaklin,
  joprojām neesmu sapratis, pret ko konkrēti tu protestē, vispārēji citēdams Svētos Rakstus.
  Jā, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi […] nāc, Kungs Jēzu! ir kristiešu ticība un cerība. Āmen? Āmen!

Atbildēt