357. Kādā veidā tev sevi ir jāpārbauda pirms Vakarēdiena?


Apritējuši 420 gadi kopš Georga Manceļa dzimšanas

1593.gada 24.jūnijā Mežmuižā (tagad Augstkalnē) mācītāja ģimenē piedzima Georgs (saukts par arī Juri) Mancelis, kurš tiek uzskatīts par pirmo ievērojamāko latviešu garīgo rakstnieku.


Pēc teoloģijas studiju pabeigšanas, Mancelis 23 gadu vecumā kļūst par mācītāju un turpmāko savu dzīvi līdz pat mūža galam velta kalpošanai dažādās draudzēs.

Rūpēs par latviešu garīgo dzīvi, vācbaltu garīdznieks Georgs Mancelis sarakstīja krietnu skaitu darbu latviski, bez tam arī Bībeles grāmatu tulkošanu.

Starp viņa nozīmīgākajiem ieguldījumiem ir ceļvedis garīgajos tekstos latviešu valodā, kurā ietverti Evaņģēlija un vēstuļu teksti katrai svētdienai, Jēzus ciešanu stāsts, Jeruzālemes izpostīšanas stāsti, garīgās dziesmas, psalmi, kolektes un citas lūgšanas, kā arī Mārtiņa Lutera Mazais katehisms.

Pēdējos sava mūža divdesmit gadus Mancelis veltīja milzīgas sprediķu grāmatas rakstīšanai, kuru viņš pabeidza neilgi pirms nāves. Tā bija pirmā sprediķu grāmata, kura tika izdota latviski un tai tika dots īpašs nosaukums – ”Ilgi kārotā latviešu postilla” .

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.