125. Cik ilgstoša ir Dieva svētība?


Georgs Mancelis: Ilgi gaidītais latviešu sprediķu krājums

Pirms vairākiem gadiem e-BAZNICA iepazīstināja e-baznīcēnus ar Georgu Manceli un regulāri publicēja viņa sprediķus, kas līdz šim bija lasāmi vien vecajā drukā.

Georgs Mancelis: Ilgi gaidītais latviešu sprediķu krājums

Ir apritējuši 360 gadi, kopš Mancelis īsi pirms savas nāves pabeidza darbu pie Ilgi gaidītā jeb kārotā latviešu sprediķu krājuma (Lettische langgewūnschte Postill), kas tapa 20 gadus un piedzīvojis sešus izdevumus 1654., 1675., 1699., 1746., 1770., 1823. gadā. Tiesa, autors pats nepiedzīvoja nevienu no šiem izdevumiem.

Šobrīd lielākā sprediķu daļa ir pārrakstīta un atrodama e-BAZNICĀ sekojot zemāk norādītajām saitēm:

Pirmā adventes svētdienā (Mt. 21:1-9)
Otrā adventes svētdienā (Lk. 21:25-36)
Trešā adventes svētdienā (Mt. 11:2-11)
Ceturtā adventes svētdienā (Jņ. 1:19-29)

Pirmā Ziemassvētku dienā (Lk. 2:1-15)
Svētdienā pēc Ziemassvētkiem (Lk. 2:33-40)
Ziemassvētku atsvētē jeb Jaunajā Gadā (Lk. 2:21)
Svētdienā pēc Ziemassvētku atsvētes (Mt. 2:13-23)
Atspīdēšanas dienā jeb Zvaigznes dienā, ko arī sauc, treju kungu diena (Mt. 2:1-12)
Pirmā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Lk. 2:41-52)
Otrā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Jņ. 2:1-11)
Trešā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Mt. 8:1-13)
Ceturtā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Mt.8:23-27)
Piektā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Mt.13:24-30)
Sestā svētdienā pēc Zvaigznes dienas (Mt.17:1-9)
Devītā svētdiena pirms Lieldienas jeb strādnieku svētdienā (Mt.20:1-16)
Astotā svētdiena pirms Lieldienas jeb sējēja svētdienā (Lk.8:4-15)
Septītā svētdiena pirms Lieldienas jeb vastlavju svētdienā (Lk.18:31-43)
Sestā svētdiena pirms Lieldienas jeb kārdināšanas svētdienā (Mt.4:1-11)
Piektā svētdiena pirms Lieldienas jeb atgādāšanas svētdienā (Mt.15:21-28)
Ceturtā svētdiena pirms Lieldienas jeb acu svētdienā (Lk.11:14-28)
Trešā svētdiena pirms Lieldienas jeb prieka svētdienā (Jņ.6:1-15)
Otrā svētdiena pirms Lieldienas jeb soda svētdienā (Jņ.8:46-59)
Pūpolu svētdienā (Mt. 21:1-9)
Lielā ceturtdienā (1.Kor.11:23-32)
Pirmos Lieldienas svētkos (Mk.16:1-8)
Lieldienas svētku pirmā svētdienā jeb vesperes mācība (1.Kor.5:6-8)
Lieldienas atsvētē (Jņ.20:19-31)
Otrā svētdienā pēc Lieldienas jeb žēlastības svētdienā (Jņ.10:11-16)
Trešā svētdienā pēc Lieldienas jeb līgsmošanas svētdienā (Jņ.16:16-23)
Ceturtā svētdienā pēc Lieldienas jeb dziedāšanas svētdienā (Jņ.16:5-15)
Piektā svētdienā pēc Lieldienas jeb lūgšanas svētdienā (Jņ.16:23-30)
Lielā krusta dienā par Kristus uzbraukšanu debesīs (Mk.16:14-20)
Sestā svētdienā pēc Lieldienas jeb paklausīšanas svētdienā (Jņ.15:26-16:1-4)
Pirmos Vasaras svētkos (Jņ.14:23-31)
Vasaras svētku pirmā svētdienā, otrais sprediķis jeb vesperes mācība (Ap.d.2:1-13)

Vasaras svētku atsvētē jeb svētās Trīsvienības (Trijādības) svētkos (Jņ.3:1-15)
Pirmā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.16:19-31)
Otrā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.14:16-24)
Trešā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.15:1-10)
Ceturtā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.6:36-42)
Piektā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.5:1-11)
Sestā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.5:20-26)
Septītā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mk.8:1-9)
Otrais sprediķis septītā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes
Astotā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.7:15-23)
Otrais sprediķis astotā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes
Devītā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.16:1-9)
Desmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.19:41-48)
Vienpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.18:9-14)
Divpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mk.7:31-37)
Trīspadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.10:23-37)
Četrpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.17:11-19)
Piecpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.6:24-34)
Sešpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.7:11-17)
Septiņpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Lk.14:1-11)
Otrs sprediķis septiņpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes
Astoņpadsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.22:34-46)
Deviņpdsmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.9:1-8)
Divdesmitā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.22:1-14)
Divdesmit pirmā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Jņ.4:46-54)
Divdesmit otrā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.18:23-35)
Divdesmit trešā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.22:15-22)
Divdesmit ceturtā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.9:18-26)
Divdesmit piektā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.24:15-28)
Divdesmit sestā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.25:31-46)
Divdesmit septītā svētdienā pēc Vasaras svētku atsvētes (Mt.25:1-13)

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.