228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


Baznīcas gada sprediķi vienuviet

Esam vienuviet apkopojuši visa baznīcas gada Svēto Rakstu vietas, kuras jau vairāk nekā divpadsmit gadsimtus mācītāji izmanto sprediķošanai.


Šos tekstus no Jaunās Derības V gadsimtā sākotnēji izvēlējās baznīctēvs Hieronīms, turpmāko pāris gadu simteņu laikā notiek dažas izmaiņas, līdz VIII gadsimtā tas iegūs patreizējo izskatu. Izvēlētie Evaņģēliju un vēstuļu teksti atspoguļo galvenos Jēzus dzīves notikumus un cilvēces glābšanas darbu.

Piedāvājam tabulas veidā apskatīt un, uzspiežot uz Rakstu vietu, lasīt svētrunas, kas sākas ar Adventa laiku un turpinās līdz pat Mūžības svētdienai.

Sprediķis Evaņģēlija teksts Vēstules teksts
1. Adventes svētdienā Mt.21:1-9 Rom.13:11-14
2. Adventes svētdienā Lk.21:25-36 Rom.15:4-13
3. Adventes svētdienā Mt.11:2-10 1.Kor.4:1-5
4. Adventes svētdienā Jņ.1:19-28 Fil.4:4-7
Ziemassvētku vakarā Lk.2:1-14 Tit.2:11-15
Pirmajos Ziemassvētkos Lk.2:15-20 Tit.3:4-7
Otrajos Ziemassvētkos Jņ.1:1-14 Ebr.1:1-12
Svētdienā pēc Ziemassvētkiem Lk.2:33-40 Gal.4:1-7
Jaunā gada dienā Lk.2:21 Gal.3:23-29
Svētdiena pēc Jaunā gada dienas Mt.2:13-23 1.Pēt.4:12-19
Zvaigznes dienā Mt.2:1-12 Jes.60:1-6
I svētdienā pēc Zvaigznes dienas Lk.2:41-52 Rom.12:1-6
II svētdienā pēc Zvaigznes dienas Jņ.2:1-11 Rom.12:6-16
III svētdienā pēc Zvaigznes dienas Mt.8:1-13 Rom.12:16-21
IV svētdienā pēc Zvaigznes dienas Mt.8:23-27 Rom.13:8-10
V svētdienā pēc Zvaigznes dienas Mt.13:24-30 Kol.3:12-17
VI svētdienā pēc Zvaigznes dienas Mt.17:1-9 2 Pēt.1:16-21
IX svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Mt.20:1-16 1.Kor.9:24–10:5
VIII svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Lk.8:4-15 2.Kor.11:19–12:9
VII svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Lk.18:31-43 1.Kor.13:1-13
VI svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Mt.4:1-11 2.Kor.6:1-10
V svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Mt.15:21-28 1.Tes.4:1-7
IV svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Lk.11:14-28 Ef.5:1-9
III svētdiena pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Jņ.6:1-15 Gal.3:23-29
II svētdienā pirms Kristus augšāmcelšanās svētkiem Jņ.8:46-59 Ebr.9:11-15
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā Mt.21:1-9 Fil.2:5–11
Zaļā ceturtdienā Jņ.13:1-15 1.Kor.11:23-32
Lielajā piektdienā Jņ.18:1–19:42 Jes.52:13-53:12
Pirmajās Lieldienās Mk.16:1-8 1.Kor.5:6-8
Otrajās Lieldienās Lk.24:13-35 Ap.d.10:34-43
Pirmā svētdienā pēc Lieldienām Jņ.20:19-31 1.Jņ.5:4–12
Otrajā svētdienā pēc Lieldienām Jņ.10:11-16 1.Pēt.2:20-25
Trešajā svētdienā pēc Lieldienām Jņ.16:16-23 1.Pēt.2:11-20
Cetrutajā svētdienā pēc Lieldienām Jņ.16:5–15 Jēk.1:16-21
Piektajā svētdienā pēc Lieldienām Jņ.16:23-30 Jēk.1:22-27
Kristus debesbraukšanas dienā Mk.16:14–20 Ap.d.1:1-11
Svētdienā pēc Kristus debesbraukšanas dienas Jņ.15:26–16:4 1.Pēt.4:7-11
Vasarsvētkos Jņ.14:23-31 Ap.d.2:1-13
Trīsvienības svētkos Jņ.3:1-15 Rom.11:33-36
1. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.16:19-31 1.Jņ.4:16-21
2. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.14:16-24 1.Jņ.3:13-18
3. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.15:1-10 1.Pēt.5:5-11
4. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.6:36-42 Rom.8:18-23
5. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.5:1-11 1.Pēt.3:8-15
6. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.5:20-26 Rom.6:3-11
7. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mk.8:1-9 Rom.6:19-23
8. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.7:15-21 Rom.8:12-17
9. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.16:1-9 1.Kor.10:6‑13
10. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.19:41-48 1.Kor.12:1-11
11. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.18:9-14 1.Kor.15:1-10
12. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mk.7:31-37 2.Kor.3:4-11
13. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.10:23-37 Gal.3:15-22
14. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.17:11-19 Gal.5:16-24
15. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.6:24-34 Gal.5:25-6:10
16. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.7:11-17 Ef.3:13-21
17. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.14:1-11 Ef.4:1-6
18. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:34-46 1.Kor.1:4-9
19. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.9:1-8 Ef.4:22-28
20. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:1-14 Ef.5:15-21
21. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Jņ.4:46-54 Ef.6:10-17
22. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.18:21-35 Fil.1:3-11
23. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:15-22 Fil.3:17-21
24. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.9:18-26 Kol.1:9-14
25. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.24:15-28 1.Tes.4:13-18
26. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.25:31-46 2.Tes.1:3-10
27. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.25:1-13 1.Tes.5:1-11

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.