18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?


Bezsvētku laiks

Pēc Trīsvienības svētkiem kristīgajā baznīcā iesākas tā saucamais bezsvētku pusgads, kurš, atkarībā no tā, kad bijuši Kristus Augšāmcelšanās svētki, var būt no 22 līdz 27 nedēļu garš.


Šajā laikā dievnamu altāri un kanceles tiek ietērpti zaļā krāsā, kas simbolizē augšanu ticībā un ticības attīstību. Līdzīgi arī e-projekts e-BAZNICA.lv, ir izvēlējusies zaļu krāsu – tādējādi akcentējot misijas darbu e-pasaulē, cerību, atjaunošanos un augšanu.

Svētdienas pēc Trīsvienības svētkiem draudzēs, saskaņā ar senbaznīcas ieradumu, tiek sprediķots par Svēto Rakstu vietām, kuras izvēlējušies baznīctēvi, centrā paturot pestīšanas notikumu.

Sprediķis Evaņģēlija teksts Vēstules teksts
1. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.16:19-31 1.Jņ.4:16-21
2. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.14:16-24 1.Jņ.3:13-18
3. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.15:1-10 1.Pēt.5:5-11
4. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.6:36-42 Rom.8:18-23
5. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.5:1-11 1.Pēt.3:8-15
6. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.5:20-26 Rom.6:3-11
7. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mk.8:1-9 Rom.6:19-23
8. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.7:15-21 Rom.8:12-17
9. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.16:1-9 1.Kor.10:6‑13
10. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.19:41-48 1.Kor.12:1-11
11. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.18:9-14 1.Kor.15:1-10
12. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mk.7:31-37 2.Kor.3:4-11
13. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.10:23-37 Gal.3:15-22
14. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.17:11-19 Gal.5:16-24
15. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.6:24-34 Gal.5:25-6:10
16. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.7:11-17 Ef.3:13-21
17. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Lk.14:1-11 Ef.4:1-6
18. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:34-46 1.Kor.1:4-9
19. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.9:1-8 Ef.4:22-28
20. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:1-14 Ef.5:15-21
21. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Jņ.4:46-54 Ef.6:10-17
22. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.18:21-35 Fil.1:3-11
23. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.22:15-22 Fil.3:17-21
24. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.9:18-26 Kol.1:9-14
25. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.24:15-28 1.Tes.4:13-18
26. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.25:31-46 2.Tes.1:3-10
27. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem Mt.25:1-13 1.Tes.5:1-11

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.