245. Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?


Vasarssvētku laiks

Šodien ir četrdesmitā diena pēc Kristus augšāmcelšanās un kristīgā baznīca svin Debesbraukšanas dienu. Sākot ar šo svētdienu iesākas Vasarsvētku laiks.


Dievnamu altāri un kanceles šajā laikā tiek ietērpti sarkanā krāsā, kas simbolizē spēku un liek atcerēties Svēta Gara liesmu mēles kas nolaidās pār apustuļiem.

Vasarsvētki ir piecdesmitā dienā pēc Lieldienām, kad piemin Svētā Gara izliešanu un kristīgās baznīcas tapšanu. Vasarsvētku laiku noslēdz tiem sekojošā svētdiena – Trīsvienības svētki jeb Vasarsvētku atsvēte.

Vasarssvētku laikā draudzēs, saskaņā ar senbaznīcas ieradumu, tiek sprediķots par Svēto Rakstu vietām, kuras izvēlējušies baznīctēvi atbilstoši šim laikam.

Sprediķis Evaņģēlija teksts Vēstules teksts
Kristus debesbraukšanas dienā Mk.16:14–20 Ap.d.1:1-11
Svētdienā pēc Kristus debesbraukšanas dienas Jņ.15:26–16:4 1.Pēt.4:7-11
Vasarsvētkos Jņ.14:23-31 Ap.d.2:1-13
Trīsvienības svētkos Jņ.3:1-15 Rom.11:33-36

Esiet svētīti Vasarssvētku laikā!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.