175. Kāds ir mūsu Pestītājs Jēzus Kristus?


Kas ir Vasarsvētki?

Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. .. Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” [Jņ.14:23, 26]

Kas ir Vasarsvētki?


Daudzi ir brīnījušies, kāpēc baznīcas tēvi Vasarsvētku dienai izvēlējās tieši šo tekstu.

Vasarsvētku dienā Gars ar stipru rūkoņu nāca pār apustuļiem, uz viņu galvām nolaidās uguns mēles un tie ar spēku runāja Dieva vārdus, pulcinādami tūkstošiem cilvēku. Turklāt ikviens dzirdēja Dieva vārdus savā valodā! Vasarsvētku dienā tika kristīti trīs tūkstoši cilvēku!

Neaptverami notikumi! Vai nav savādi, ka Vasarsvētkos mums jālasa šis ļoti rāmais teksts? Tomēr esmu pārliecināts, ka tā ir pareizi un šie vārdi Vasarsvētku dienā ļoti labi iederas.

Kas ir Vasarsvētki? Tie ir Baznīcas gada svētki, kas īpaši runā par Svētā Gara darbiem. Ko šie svētki mums māca? Vai tie tikai atgādina par neparastajiem notikumiem, kas aprakstīti Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā? Vai Vasarsvētki ir tikai ugunsmēles un mēlēs runāšana? Vai tiešām tās ir svarīgākās Svētā Gara klātbūtnes zīmes?

Mūsu šīsdienas teksts runā par mīlestību uz Jēzu un Viņa gribas pildīšanu. Vasarsvētku lielā tēma ir ticība un mīlestība.

Jēzus saka: Mans Tēvs un Es nāksim pie jums un ņemsim pie jums mājasvietu. Tas ir Svētā Gara darbs. Svētais Gars izskaidro Rakstu vārdus par Jēzu un atgādina, ko Viņš sacījis. Svētais Gars pagodina un apskaidro mums Jēzu [Jņ.16:14]. Gars cilvēkam piešķir mīlestības spēku un spēju ticēt Jēzum. Jā, arī ticība un mīlestība ir Svētā Gara darbs, un šis darbs notiek caur Kristus Evaņģēliju.

Svētā Gara brīnišķīgajā spēkā var notikt arī lielas un brīnumainas lietas, kad un kur Tas Kungs to vēlas. Ja to piedzīvojam, mēs varam Viņam pateikties. Taču šīs īpašās lietas arvien notiek par godu Jēzum, nevis mums.

Svētā Gara darbs pāri visam ir ticība un mīlestība. Un Jēzus šīm divām pievieno mieru — tādu mieru, ko pasaule nevar dot, bet kas ir Svētā Gara auglis pie visiem, kas tic Jēzum.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.