33. Kad nedrīkstam zvērēt?


Augļi pietiekami skaidri parāda cilvēki seko miesai vai Garam

‘”Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.” [Gal.5:19-21]

Augļi un darbi pietiekami skaidri parāda cilvēki seko miesai vai Garam


Šis izteikums ir līdzīgs vārdiem, kurus Kristus saka: “No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus.” [Mt.7:16-17] Pāvils šeit māca to pašu, ko ir mācījis Kristus, proti, ka augli un darbi pietiekami skaidri parāda, vai koks ir vai nav labs, tas ir, cilvēki seko miesai vai Garam kā savam vadītājam.

Pāvils šādi rīkojas tādēļ, ka galatiešu vidū ir bijis daudz liekuļu, kuri izlikušies par dievbijīgiem ļaudīm un lepojušies ar Garu, jo, cik tas attiecas uz vārdiem, ir ļoti labi zinājuši dievbijības mācību. Un tomēr — šie ļaudis nav staigājuši Garā, bet ir sekojuši miesas kārībām.

Tā nu Pāvils tiem pārliecinoši pierāda, ka viņi nav tādi cilvēki, par kādiem uzdodas, un, lai viņi nevarētu atstāt bez ievērības šo Pāvila pamācību, viņš saka tiem biedinošu spriedumu: tie neiemantos Dieva Valstību, lai liekuļi, bargā atgādinājuma aizskarti, varētu laboties.

Jo, kā sacīts Gal.5:24, “tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām.”

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.