314. Kāda ir „vecā” un kāda tā „jaunā” cilvēka būtība?


Labi darbi

Kas ir labi darbi?

labi darbi


Labi darbi ir atdzimušā rīcība, veikta Svētā Gara spēkā, nāk no skaidras ticības, ir saskaņā ar Dieva baušļiem, un, ir vienīgi Dieva pagodināšana un pateicības manifestēšanās.

Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāgs koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nedz nelāgs koks – labus. [Mt.7:17-18]

Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. [Gal.5:22-23]

Kas nav darīts ticībā, ir grēks. [Rom.14:23]

Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. [Mt.15:9]

ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. [Jņ.15:5]

Tādēļ, vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu. [1.Kor.10:31]

Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. [Kol.3:17]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.