316. Vai tas, kurš novērsies no savas kristībā slēgtās derības, var vēl atgriezties atpakaļ?


Pāvesta kārtējie septiņi nāves grēki

Mūsu ēras 6.gadsimtā pāvests Gregorijs I Lielais definēja septiņu nāves grēku koncepciju, kura Viduslaikos kļuva populāra pēc Dantes Aligjēri “Dievišķās komēdijas” uzrakstīšanas.

Romas Katoļu baznīca māca, ka septiņi nāves grēki ir:

 • negausība [gula],
 • slinkums [acedia],
 • miesaskāre [luxuria],
 • lepnība [superbia],
 • dusmas [ira],
 • skaudība [invidia]
 • mantkārība [avaritia].

Lai kļūtu skaidrs, kādēļ šie galvenie netikumi tiek saukti par nāves grēkiem, ir atsauces uz pāris raktu vietām, kurās uzskaitīta virkne netikumu.

“Šīs sešas lietas Tas Kungs ienīst, un septītā Viņam ir negantība: augstprātīgas acis, melīga mēle, rokas, kuras izlej nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevī, kājas, kas ir raitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā.” [Sal.pam.6:16-19] un “zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību.” [Gal.5:19-21]

Tie neiemantos Dieva valstību, jo “kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns, un augstprātība nāk priekš bojā ejas” [Sal.pam.16:18], proti, viņš pazaudējis iespēju atgriezties.

Bet pagājušo Lieldienu laikā Vatikāns apliecinājis, ka nevar ignorēt vēsmas, ko nesusi mūsdienu komercializētā pasaule, jo līdz ar ekonomikas attīstību attīstās arī grēcinieki, kuriem ir jānožēlo:

 • ģenētiskā modifikācija,
 • eksperimenti ar cilvēkiem,
 • sociālās netaisnības radīšana,
 • nabadzības izraisīšana,
 • pārlieka bagātība,
 • narkotiku lietošana,
 • dabas piesārņošana.

Ļoti interesants sarakts. To varētu vēl turpināt un turpināt. Jo, lai arī arī Svētajos Rakstos ir uzskaitīti dažādi netikumi, tomēr mums jālūkojas dziļāk būtībā. Cilvēks ir grēcinieks, nevis tādēļ, ka viņš dara grēku, bet gan, cilvēks dara grēku, jo ir grēcinieks. Proti, slikts koks dod sliktus augļus.

Tādēļ visu netikumu un grēku avots ir iedzimtais grēks, no kura nāk visi, visi grēki. Lūk, to mums ir jānožēlo. Mums jānožēlo, ka esam grēcinieki.

Nez` vai pāvests nav kļuvis lepns?Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Pāvesta kārtējie septiņi nāves grēki”

 1. talyc:


  … vai varbūt pārlieku bagāts??

 2. vasara:


  iespējams viņš ir nožēlojis pirmos 7nāves grēkus un tagad pievērsīsies nākamajiem septiņiem :))Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.