107. Ko Dievs aizliedz astotajā bauslī?


Kas ir grēka darbi?

Iedzimtā grēka samaitāts cilvēks pārkāpj Dieva baušļus domās, vārdos un darbos.

Tādus grēkus sauc par grēka darbiem. Pie tiem pieder arī darbi, kas tiek atstāti nedarīti, lai gan Dieva Vārds pavēl tos pildīt.

Nelabs koks nevar nest labus augļus. [Mt.7:17]

Tad nu, kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. [Jēk.4:17]

Piezīme: Grēka darbus savukārt var iedalīt dažādas grupās. Piemēram: apzināti darīti grēki un neapzināti darīti grēki, tīšām darīti grēki un vājībā darīti grēki, piedalīšanās citu darītos grēkos [1.Tim.5:22; 2.Jņ.11], rupji, atklāti grēki un tādi netaisnības grēki, kas brēc pēc Dieva soda no debesīm. Tāda ir, starp citu, bezdievība [1.Moz.18:20], slepkavība [1.Moz.4:10: Atkl.6:9-10], kā arī svešinieku, atraitņu, bāreņu, nabagu un vispār bezpajumtnieku apspiešana [2.Moz.3:7-9; 22:21-24; Mal.3:5; Jēk.5:4] un arī mātes miesās esošo bērnu iznīcināšana [Am. 1:13].

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.