126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?


Dieva vēlme

Ko Dievs vispārīgi pavēlējis ar bausli “Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder”?

Dieva vēlme

Dievs vēlas, lai mēs būtu svēti, taisnīgi un bez ļaunām tieksmēm – tādi, kādus Viņš mūs sākotnēji pēc sava tēla un līdzības ir radījis.

“Esiet svēti, jo es esmu svēts – Kungs, jūsu Dievs!” [3.Moz.19:2]

Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. [Mt.5:8]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.