71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?


Svētdarīšana šaurākā nozīmē

Ko nozīmē “Svētais Gars ir mani pareizā ticībā darījis svētu”?

Svētdarīšana šaurākā nozīmē


Svētdarīšana šaurākā nozīmē ir Svētā Gara darbs, kurā Viņš mūs caur Evaņģēliju pareizā ticībā vada uz svētiem darbiem, kuri ir tīkami Dievam.

Šķīstīdams viņu sirdis ar ticību, nav licis nekādu atšķirību starp mums un viņiem. [Ap.d.15:9]

Jo Kristū Jēzū neko neiespēj nedz apgraizīšana, nedz neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. [Gal.5:6]

Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. [Ef.2:10]

Viņš sevi ir nodevis par mums, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem. [Tit.2:14]

Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu neredzēs. [Ebr.12:14]

Tas ir Dieva nolūks, lai jūs taptu svēti. [1.Tes.4:3]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.