211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


Ticīgo drošība

Vai ticīgie var būt droši par savu ticību un no tās izrietošo taisnošanu un pestīšanu?

Ticīgo drošība

Evaņģēlija apsolījumi par grēku piedošanu un par pastāvēšanu ticībā un mūžīgās dzīves iegūšanu ir

  • pilnīgi droši un nemainīgi

    Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā; un caur Kristu – mūsu āmen Dieva slavai! [2.Kor:1:20]

  • apstiprināti ar Dieva pilnvaru (zvērestu);
  • Svētā Gara darbība to apliecina katra ticīgā sirdī

    Dievs, kas mūs līdz ar jums dara drošus paļāvībā uz Kristu un kas mūs ir svaidījis, ir mūs arī apzīmogojis un devis Gara ķīlu mūsu sirdīs. [2.Kor.1:21-22]

  • apzīmogoti ar svētajiem Sakramentiem

    Apgraizīšanas zīmi viņš saņēma kā apstiprinājuma zīmogu ticības taisnībai, kas viņam jau bija pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būdami neapgraizīti, un lai taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem. [Rom.4:11]

Ticīgie var būt pilnīgi droši, ka ne nāve un dzīvība mūs nešķirs no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzū Kristū, mūsu Kungā

Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā. [Rom.8:38-39]

Šā iemesla dēļ es visu to ciešu, bet es nekaunos, jo zinu, kam esmu uzticējies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir gana varens, lai nosargātu man uzticēto mantojumu līdz viņai dienai. [2.Tim.1:12]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.