95. Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?


Nešaubīga pārliecība

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.

nešaubīga pārliecība

Tas nozīmē – Es atsakos no visiem ļaunajiem gariem, elkdievības, burvestības un visa, kas ceļas no neticības. Mana cerība un uzticība nav vērsta uz nevienu cilvēku, pat ne uz mani pašu, manu spēku, manām zināšanām, manu viedumu, manu nevainojamību, manu veiksmi, nedz ko citu, kas man ir. Es nepaļaujos uz kādu radību nedz debesīs, nedz uz zemes.

Es sevi uzticu un ticu tikai vienīgajam neredzamajam Dievam, Debess un zemes radītājam, visas radības Kungam.

Es nebīstos no visu ļauno garu izveicības un maldiem, jo mans Dievs ir lielāks par viņiem visiem, un tie visi ir apakš Viņa kundzības.

Ja arī visi cilvēki mani nodotu vai vajātu, tomēr visa mana cerība un nešaubīga pārliecība ir likta Dievā. Tāpat nedz nabadzība, nezināšana, taisnības trūkums, nedz visa nicināšana atraus mani no ticēšanas. Nedz arī mani grēki novērsīs mani no ticības, jo mana ticība ir daudz augstāk par visu to. Es arī nelūgšu zīmes no Dieva, nedz citādi kārdināšu.

Es nepārtraukti uzticos Viņam, kaut arī Viņš uzreiz nepiepilda visas manas ilgas. Es Viņam nenosaku nedz laiku, vietu un daudzumu. Vai debess, zemes un visu lietu Radītājs un Kungs varētu mani sāpināt un man ko atņemt?

Vēl vairāk, Viņš ir Dievs, Viņš zina kā, un spēj visu paveikt man piemērotākajā veidā. Viņš ir Tēvs, Viņš vēlas, lai viss mans labums vienmēr būtu Viņa izvēlēts.

Tā kā es guldu visu savu cerību un uzticību Viņā, tad esmu pārliecināts, ka esmu Viņa dēls un kalps, un būšu Viņa mantinieks. Vārdā, kā es ticu, tas man ir dots.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.