266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Pilnīgi atklāti Nr.4

« Lasi Pilnīgi atklāti Nr.1

Gandrīz mēnesi pēc apliecības nolasīšanas, ko publicējām Pilnīgi atklāti Nr.3, notika teoloģiskais riņķis. Tā kā nedz man, nedz maniem tuvākajiem domubiedriem nebija iespējas tajā piedalīties, tad nolasīt šo tekstu lūdzām Indrekam. To viņš arī izdarīja. Sekojošie notikumi nebija nekāds joks – vismaz Indreka dzīvē. Bet par to varat lasīt nesenajā intervijā ar viņu ŠEIT.

Man personīgi liekas, ka šeit rakstītais ir pārāk tiešs, atklāts, skaidrs un diskusiju izslēdzošs. Tādēļ to nevarētu nosaukt par priekšlasījumu teoloģiskai apspriešanai. Šis pēc būtības ir testaments, neskatoties uz to, ka autors pēc tam vēl septiņus mēnešus īstenoja selektīvo sadraudzību heterodoksā baznīcā, un, esot kalpošanas amatā, ignorēja dīvainos priekšniecības norādījums, jo Dievam vairāk bija jāklausa nekā cilvēkiem.

Šeit būs minēta brāļu X un Indreka sarakste, kas principā šobrīd nav būtiski.

Lasi, domā un raksti.Teoloģiskais riņķis 2005. gada 14. novembrī

Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. [1.Kor.1:10]

TĒZE:

Nesaukt heterodoksu baznīcu par heterodoksu ir tikpat maldīgi, cik saukt sevi par ortodoksu atrodoties heterodoksā baznīcā. [1]

Šeit runa nav tikai par aiziešanu [2] , ka kāds varētu padomāt, vai aiziešanu, kā vienīgo iespēju, ko arī varētu padomāt. Nē! Lai katrs pats izlemj: vai iet, kad iet, un, uz kurieni iet. Tāpat tam nav jāizvēršas par abpusēju pierunāšanu, atrunāšanu, aprunāšanu vai runāšanu vispār.

Mēs paļaujamies uz jums, ticēdami Tam Kungam, ka jūs darāt un darīsit, ko mēs noteicam. Bet pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību. Mēs aizrādām jums, brāļi, Kunga Jēzus Kristus Vārdā: atraujieties no katra brāļa, kas nekārtīgi dzīvo, neievērodams mācības, ko jūs no mums esat saņēmuši. [2.Tes.3:4-6]

Tikai jāņem vērā, ka paliekot, pirmkārt, nevajadzētu zaudēt peļņas darbu ārpus baznīcas kalpošanas un otrkārt, nepalikt vienam, bet meklēt un uzturēt sadraudzību ar brāļiem, ar kuriem ir ticības vienprātība svarīgākajos ticības artikulos.

Pirmā lieta palīdzes būt patstāvīgākam [drosmīgākam] [3] un neatkarīgākam no LELB vadības un vilku spiediena [kas notiekti būs, jo kur apliecina patiesību, tur saceļas pretspēks. Mūsu baznīcas virzība nav uz konfesionalu baznīcu vai neitrāla, bet tendenciozi cita, un tas visu vēl vairāk sarežģī], un otra palīdzēs būt nomodā par sevi un par mācību, jo samaitāšanās risks ir liels.

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. [1.Tim.4:16]
Es Tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem baušļiem. [Ps.199:10]
Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. [Kol.2:8]

Protams, varam runāt par ticību un uzticību Kristum, kas mūsu lietu uzturēs un novedīs līdz galam, [4] u.t.t. [tam visam ir jābūt, un par to brīnišķi rakstīja brālis X], tikai jātceras pats svarīgākais, ka Kungs Kristus ir tur, kur Vārds tiek skaidri sludināts un sakramenti pareizi pārvaldīti, nevis tur, kur mēs iedomājamies, ka Viņam jābūt. Tāpat Kungs Kristus un apustuļi mūs ir daudzkārt brīdinājuši no maldu izcelšanās [5] un izplatīšanās [6] [kā to brīnišķi rakstīja brālis Inderks]!

Lai Dievs mums palīdz palikt pie pareizas atziņas, jo mēs bīstamo ceļu iet negribam un nevaram uzņemties to uz savas sirdsapziņas, un tas mums nav jādara; bet, kas to grib darīt, lai dara bez mums.

Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli, Dievam par godu un slavu. [Fil.1:9-11]

Lasi arī Pilnīgi atklāti Nr.5 [1.daļu]


[1] – Proti, ir jāzin, kas esi un kur esi, lai zinātu ar ko riskē, un no kā jāpiesargās.

[2] – Nevis aiziet, aizbēgt, kā to saprot X, bet gan pievienoties ortodoksai baznīcai, ja tāda ir, un, ja tajā tevi aicinās, tad kalpot tur. Tātad tā nav bēgšana no gana pienākumiem un avīm, gan apliecināšana un patiesas kristīgas nostājas paušana.

[3] – Un nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut; bet bīstieties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. [Mt.10:28]

[4] – Atgriezīsimies atkal pie Evaņģēlija. Tas dod padomu un palīdzību pret grēku ne vienā vien veidā, jo Dievs ir pārlieku bagāts savā žēlastībā. Vispirms ar runāto Dieva vārdu, ar ko visā pasaulē tiek sludināta grēku piedošana; tas ir īstais Evaņģēlija uzdevums. Otrkārt, ar Kristību. Treškārt, ar svēto Altāra Sakramentu. Ceturtkārt, ar Atslēgu varu un arī per mutum colloquium et consolationem fratrum (tas ir, ar savstarpēju brālīgu izrunāšanos un mierinājumu): Ubi duo aut tres fuerint congregati etc. – “..kur divi vai trīs ir sapulcējušies..” [Mt.18:20] Šm.art. III, 4. PAR EVAŅĢĒLIJU.

[5] – Jo daudzi ir nepaklausīgi, pļāpas un maldinātāji, visvairāk no apgraizītajiem, tiem jāaizbāž mute; viņi izposta veselas ģimenes, negodīgas peļņas dēļ mācīdami to, kas neklājas. [Tit.1:10-11]
Jo daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē; kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu, tas ir maldinātājs un antikrists. [2.Jņ.7]
Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem; sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. [2.Pēt.2:1-3 sal. ar Mt.23 un 24.]

[6] – Jūsu lielīšanās nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? [1.Kor.5:6]
Bet Jēzus uz tiem sacīja: “Pielūkojiet un sargaities no farizeju un saduķeju rauga.” [Mt.16:6]Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Pilnīgi atklāti Nr.4”

 1. ddauka:


  tikai jātceras pats svarīgākais, ka Kungs Kristus ir tur, kur Vārds tiek skaidri sludināts un sakramenti pareizi pārvaldīti, nevis tur, kur mēs iedomājamies, ka Viņam jābūt.
  Kāpēc tu sapņo ,ka Kristus ir ar dezertējušu derēto ganu, nevis LELB Strazdes draudzē, kurā TIEK tīri sludināts un pareizi pārvaldīts, dievgaldnieki pierakstīti un izvērtēti!
  Tā ka draudziņ atslābsti un palasies tik, kas ir subjekc un objekc, lai tavs diletantisms tevi nedara smieklīgu. un nelasi angļu val.vārdnīcā, tur putra.

 2. Indrex:


  ddauka >
  Pareizi pārvaldīti sakramenti jeb Atslēgu vara ietver sadraudzību. Tāpēc nav ko te saspringt selektīvās sadraudzības ietvaros par kaut ko “pareizu.”

 3. gviclo:


  draugs dauka, tev būtu jāzin, ko nozīmē heterodoksa baznīca! Ja Strazdē viss ir kārtībā, kā tu saki, tad pie tā arī paliec.

  Mācības tīrība nav pati par sevi konstanta lieta, tā ir jāglabā un jāsargā – kā tas Rakstos skaidri norādīs. Es necenšos apgalvot, ka neviens to iekš LELB nedara. Par to ir jācīnās jebkurā draudzē.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.