332. Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?


Svētā Gara nestā gaisma

Ko nozīmē “Svētais Gars ir mani ar savām dāvanām apgaismojis”?

Svētā Gara nestā gaisma

Mans prāts pats par sevi ir aptumšots un nespēj atzīt to, ka man ir nepieciešama grēku piedošana un ka tā ir Jēzū Kristū, kas man to grib man to dāvāt. Šī garīgā aptumsuma dēļ es nespēju ticēt, ka Jēzus Kristus dēļ es varu tik atbrīvots no visas grēku nastas un tikt glābts. Šo garīgo tumsu spēj pārvarēt tikai Svētā Gara nestā gaisma.

Dievs, kas sacījis: no tumsas atspīdēs gaisma, – ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. [2.Kor.4:6]

Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēj saskatīt Dieva attēla – Kristus godības evaņģēlija – spožumu. [2.Kor.4:3-4]

lai tu atvērtu viņu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, lai saņemtu grēku piedošanu un ticībā uz mani iemantotu vietu starp svētajiem. [Ap.d.26:18]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.