153. Ko mums vēl atgādina vārdi "es ticu"?


Ziemassvētki – gaismas svētki

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi. [Jes.60:1-2]

gaismas svētki bētlemīte


Ziemassvētki ir gaismas svētki. Gaisma mirdz uz ielām, veikalos, mājās un baznīcās. Šī gaisma atmirdz ne tikai kristiešu draudzēs, taču tā nāk no Jēzus bērna piedzimšanas Betlēmes kūti: “Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.” [Jņ.1:4]

Tikai gaismā mēs varam redzēt, bez gaismas pat redzīgas acis top aklas. Taču tur, kur ir gaisma, ir arī ēna. Tā gaisma nošķiras no tumsas tur, kur pirms tam ir bijusi tikai tumsa. Tas sākas pie ikviena no mums, ja Kristus gaisma iespīd mūsu tumšajās sirdīs: “Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.” [2.Kor.4:6]

Arī silītē guļošajā bērnā Betlēmes kūti gani spēja atpazīt pasaules Pestītāju tikai tādēļ, ka eņģelis, Dieva vēstnesis, viņus uzrunāja: “Un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.”" [Lk.2:9-10] Kopā ar gaismu no debesīm ir jānāk Vārdam: “Jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” [Lk.2:11]

Ziemassvētki ir brīnišķīga iespēja liecināt par šīs gaismas īsto pamatu ne tikai cilvēkiem baznīcā, bet arī mūsu kaimiņiem, pazīstamiem un nepazīstamiem.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.