161. Kāds bija Dieva tēls cilvēkā?Tu redzi arhīvu par Ziemassvētki

Reāli Ziemassvētki

Ziemassvētki ir īpašs laiks, kas izraisa cilvēkos spēcīgas emocijas.

Reāli Ziemassvētki

Lasīt tālāk »Vai mēs protam svinēt Ziemsvētkus?

Kāds brīnišķīgs eņģeļa sauciens: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku ..jo jums šodien Pestītājs dzimis!” (Lk.2:10-11) un tam sekojošā debespulka slavas dziesma: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts” (Lk.2:14)!

Vai mēs protam svinēt Ziemsvētkus?

Lasīt tālāk »


Lūgšana svētdienā pēc Ziemassvētkiem

Kungs Jēzus! No tava Svētā Vārda mēs zinām, ka Tu šajā pasaulē esi nācis un tapis cilvēks, lai darītu cilvēkus svētus.

Lūgšana svētdienā pēc Ziemassvētkiem

Lasīt tālāk »


Ziemassvētki – gaismas svētki

Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule Tas Kungs, un Viņa godība parādās pār tevi. [Jes.60:1-2]

gaismas svētki bētlemīte

Lasīt tālāk »


Pateicīgas atmiņas

Mīļie vecāki! Man nav vajadzīgs jums teikt, cik lielas ir manas ilgas pēc brīvības un pēc jums visiem.

pateicīgas atmiņas par Ziemassvētkiem

Lasīt tālāk »