294. Kādus sakramentus Kristus ir iestādījis?


Drošākā zīme, kas liecina par Tēva žēlastības klātbūtni

“..bet par tiem, ko Tu Man esi devis, jo viņi ir Tavi.” [Jņ.17:9]

Drošākā zīme, kas liecina par Tēva žēlastības klātbūtni


Te Kungs Kristus vēlreiz atkārto vārdus, kurus ir sacījis jau iepriekš, gribēdams likt mums tos pie sirds. Viņš saka: par pasauli Es nevaru lūgt, jo tā. nav Tava; pasaules ļaudis ienīst un vajā tos, kurus Tu esi Man devis. Bet Es lūdzu par viņiem, jo tie ir Tavs īpašums un mantojums. Viņi Man rūp, pie viņiem turas Mana sirds un visas jūtas.

Jau gana daudz esam runājuši par to, kādēļ Kristus lieto šādus vārdus, sacīdams: “..ko Tu Man esi devis.” Jo tas, kurš pieder Kristum, pieder arī Tēvam. Bet tie, kuri pieder Kristum, — kā Viņš pats saka — ir tie, kuri pieņem un patur Viņa vārdu. Tā ir drošākā zīme, kas liecina par Tēva žēlastības klātbūtni. Jo, kā jau bieži sacīts, neviens neuzņem Dieva vārdu un nepaliek pie tā, ja viņš nav Dieva bērns, ko Tēvs ir devis Kristum.

Tādēļ mūsu lielākajām rūpēm ir jātiek veltītām, lai mēs neļautu nevienam atraut mūs no šī vārda. Jo velns tieši to tīko izdarīt, uz to ir vērstas visas viņa domas, visi spēki. Kas paliek pie Dieva vārda, rūpējas un lūdz, lai tas izdotos, tam Kristus lūgšanā ir mierinājums: viņš paliks pie šī vārda, un jebkāda vara nespēs tam stāties pretī.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.