343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?


Jēdziens “Dieva valstība”

Ko Tēvreizes otrās lūgšanas tekstā: “lai nāk Tava valstība” nozīmē jēdziens “Dieva valstība”?

Jēdziens

Ar jēdzienu “Dieva valstība” vispirms jau saprot Kristus žēlastības un godības valstību.

Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā – viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. [Kol.1:12-14]

Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību. [Lk.12:32]

Pie šīs valstības pieder visi patiesi ticīgie Jēzum Kristum, kas Kristum atkal nākot, saņems godības kroni.

Mani atbrīvos Kungs no jebkura ļauna darba un izglābs savai Valstībai, kas debesīs. Viņam slava uz mūžu mūžiem!
[2.Tim.4:18]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.