109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?


Dieva valstības nākšana pie mums

Kas tiek lūgts, domājot, lai Dieva valstība nāk arī pie mums?

Dieva valstības nākšana pie mums

Mēs lūdzam, lai Debesu Tēvs ar sava Evaņģēlija aicinājumu sasniegtu arī mūs un pulcinātu savā Draudzē un lai Viņš savas žēlastības dēļ dod mums savu Svēto Garu, kurš darbodamies mūsos, dāvā mums atdzimšanu, grēku piedošanu un ticību.

Tikai Svētā Gara darbības dēļ mēs:

  • varam ticēt Bībelē rakstītajam vārdam

    Dari, ko savam kalpam solīji, jo tas pienākas tiem, kas tevis bīstas. [Ps.119:38]

  • dzīvot krietnu dzīvi, kā Kristus atpestītajiem valstības bērniem pieklājas

    Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. [Rom.14:17-18]

  • un iemantot godību mūžīgajā dzīvē Debesīs.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.