333. Vai draudzes gans var piedot grēkus?


Jaunā dzīve iesākas šeit

Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. (Tit.2:14)

Jaunā dzīve iesākas šeit

Tev pienākas uzlūkot sevi kā vienu no Dieva radībām, kas pēc radīšanas caur Ādama grēku ir atkritis; tieši tāpat tev jāatceras, ka esi viens no atpestītajiem. Tādēļ visiem Ticības apliecības vārdiem tu pievieno vārdu “mūsu”: “Es ticu uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu,” tāpat arī: “par mums cietis, par mums miris un augšāmcēlies” – Viņš ir mūsu, un arī tu esi šo “mūsu” vidū.

Tādēļ jau Kristus ir Kristus un mūsu Pestītājs no grēka un nāves varas, lai Svētais Gars no vecā Ādama radītu mūsos jaunu cilvēku, kas miris grēkam un dzīvo taisnībai. Šī dzīve iesākas un pieņemas spēkā šeit, uz zemes, un tiks piepildīta Debesu valstībā. Jo Kristus mums nopelnījis nevien žēlastību, bet arī Svētā Gara dāvanu, lai mēs nevien saņemtu grēku piedošanu, bet arī pārstātu grēkot.

Kristietim ir jāsaņem Svētais Gars un jādzīvo jauna dzīve, vai arī – jāzina, ka viņam nav Kristus.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.