214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


Kristības dāvana

Lai gan kristāmajam Kristība ir pasīvs notikums, tas nekad nav mehānisks process. To nepārprotami apliecina Kristības saistība ar Garu (Mt.3:11; Ap.d.10:47; Jņ.3:5; 1.Kor.12:11–13).

Kristības dāvana


Kristības dāvana ir Svētais Gars. Taču Svētais Gars ir pats Kristus, kas mīt savu ticīgo sirdīs (2.Kor.3:17; Rom.8:9–11, 14 un turpmāk; Ef.3:16 un turpmāk). Kristītie ir kā nams, kurā ir iemājojis Svētais Gars.

Viņš sniedz patiesas zināšanas par sevi (1.Kor.2:10) un savu gribu. Viņš mūs māca un mums atgādina par visu, ko Kristus virs zemes ir sacījis (Jņ.14:26). Viņš mūs vada visā patiesībā (Jņ. 16, 13), tā ka mēs nepaliekam bez zināšanām par Kristu un dāvanām, kuras Dievs mums ir devis Kristū (1.Kor.2:12; Ef.1:9).

Dāvana, kuru mūsos rada Svētais Gars, nav nedrošība, bet gan pārliecība un izšķiršanas spēja. Tādējādi mēs gūstam spējas staigāt Garā (Gal.5:16, 18, 25; Rom.8:2, 4) un pārliecībā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.