135. Kas ir iedzimtais grēks?


Ejiet un dariet par mācekļiem

Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. (Mt. 28:19)


Kristībā ir ne tikai ūdens, bet arī Dieva vārds un spēks. To redzam, kad tiek kristīts Kristus – šajā notikumā ir klāt Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tāpat arī visi svētie eņģeļi. Tā nu Kristības ūdens nav vienkārši ūdens, bet tāds ūdens, kurā peldas Dieva Dēls, kuram pāri lidinās Svētais Gars un pār kuru Tēvs sludina Savu vārdu.

Tas ir žēlastības pilns ūdens, ko svētījis Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, – tās ir paša Dieva sagatavotas zāles un eliksīrs. Bet Dievs ir dzīvības Dievs, Viņš spēj darīt dzīvu; un, tā kā Viņš ir šajā ūdenī, tad Kristības ūdens ir – aqua vitae – īstais dzīvības ūdens, kas padzen nāvi un elli un dara cilvēku mūžīgi dzīvu. Pārkristītāji, kas ir nekrietni Dieva zaimotāji, vēl šodien apgalvo, ka Kristības ūdens ir tikai parasts ūdens.

Lai velns parauj tādus zaimotājus! Tikai suns, cūka vai govs varētu šādi dpriest, jo dzīvnieks nespēj neko vairāk, kā tikai sajust ūdens garšu. Turpretī kristietim jāspriež nevis pēc garšas, bet pēc Vārda. Kristība ir ne tikai ūdens, bet arī Dieva vārds un spēks. Tādēļ vēl šodien, kristījot katru bērnu, Kristībā ir klāt Dieva Dēls ar Savu miesu, Svētais Gars ar Savu klātbūtni un Dievs Tēvs, kas ar Savu balsi svētī Kristību. Tādēļ mums neklājas uzlūkot Kristību kā cilvēku darbu.

Birkas:



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.