233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Kā jānotiek Kristībai?

Patiesai Kristībai nepieciešams ūdens. Ūdens tiek lietots visās Jaunajā Derībā aprakstītajās Kristībās.

Kā jānotiek Kristībai?

Bet nav norādīts precīzs nepieciešamā ūdens daudzums, lai arī ir pietiekošs pamats uzskatīt, ka samērā bieži ir tikusi lietota Kristība, pagremdējot kristāmo zem ūdens.

Obligāts priekšnosacījums ir tas, ka ūdenim jātiek lietotam kopā ar “Dieva vārdu, kas pie ūdens klāt. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien, un nav nekāda Kristība.” (Mazais Katehisms)

Patiesi kristīgai Kristībai jānotiek svētās Trīsvienības vārdā, proti, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. To ir pavēlējis pats Jēzus Kristus: “..tā, kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mt.28:19).

Citi Jaunajā Derībā lietotie izteicieni nav formālie Kristības iestādījuma vārdi, bet gan vienīgi apraksta Kristības saturu, piemēram: “Kristīti Kristus vārdā” (Gal.3:27); “Kristībā esam aprakti nāvē” (Rom.6:4); “liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu” (Ap.d.2:38).

Patiesi kristīgai Kristībai nepieciešama Svētās Trīsvienības formula, tas ir, Trīsvienīgā Dieva vārds. Te neiet runa par konkrētu skaņu izrunāšanu. Svarīga ir šo vārdu nozīme un saturs. Mēs esam saņēmuši Jēzus Kristus un Viņa apustuļu dotās instrukcijas, tādēļ mums nav tiesību vai iemesla novirzīties no šīs mācības.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.