228. Kā Draudzes pazīmes ietekmē tās pastāvēšanu un dzīvi?


Dieva sagaidītais Tēvreizes otrajā lūgšanā

Kas Tēvreizes otrajā lūgšanā tiek sagaidīts no mums?

Dieva sagaidītais Tēvreizes otrajā lūgšanā

Tēvreizes otrajā lūgšanā no mums tiek sagaidīts kristīga dzīve patiesā ticībā un rūpes par misiju jeb to, lai Dieva vārda mācība varētu tikt izplatīta un Evaņģēlijs varētu tikt pasludināts aizvien vairāk cilvēkiem, lai tie pēc Dieva prāta varētu atgriezties pie Dieva un tikt glābti.

Tu, kas ar bauslību dižojies, tu, pats to pārkāpdams, apkauno Dievu. Kā ir rakstīts: jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citās tautās. [Rom.2:23-24]

Visi, kas ir zem verdzības sloga, lai dod godu saviem kungiem, ka Dieva vārds un mūsu mācība netiek zaimota. [1.Tim.6:1]

Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa. [Lk.11:23]

Kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus! [Lk.22:32]

Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus, un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. [Ps.51:15]

Mani brāļi, ja kāds jūsu vidū nomaldās no patiesības un kāds cits viņu atgriež atpakaļ pie patiesības, tad lai viņš zina, ka, atgriezis grēcinieku no maldu ceļa, viņš izglābs tā dvēseli no nāves un apklās daudzus grēkus. [Jēk.5:19-20]

Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār tevi ataususi! Redzi, krēsla apklāj zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi! Tautas nāks pie tavas gaismas un ķēniņi – pie tava lēkta gaismas. Lūkojies visapkārt un redzi: tie visi pulcējas, tie nāk pie tevis – tavi dēli no tālienes pārnāks, un tavas meitas atnesīs uz rokām. To ieraudzījis, tu starosi, iedrebēsies un līksmos tev sirds, jo pie tevis savedīs jūras dārgumus un tautu bagātības nonāks pie tevis. Tev būs kamieļu bariem vien, kamielēni no Midjānas un Ēfas; tad nāks no Šebas – nesīs zeltu un vīraku, slavēs Kungu un sludinās! [Jes.60:1-6]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.