207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Uz ko viss ir vērsts

Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība un Es viņu celtu augšā pastarā dienā. [Jņ.6:40]

Kungs Kristu,
Es palieku pie Tevis,
Es pieķeros Tev
Un paļaujos uz Tevi ticībā,
Jo tikai Tu esi, uz Tevi viss ir vērsts.

Turpu, pie Tevis lai ved mans ceļš,
Es to vēlos iet ar desmit baušļiem padusē,
Ar labiem darbiem pa labi un pa kreisi.

Tomēr, uz kā viss stāv un balstās,
Esi Tu,
Un es cieši pieķeros pie Tevis ticībā,
Tajā viss man ir apsolīts,
Dzīvība man tiek dāvāta caur Tevi.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.