121. Kā Dieva sods skar arī pēcnācējus?


Kas mani patiešām skar

Un Jēzus Kristus atnācis, pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu, jo caur Viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā Garā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. [Ef.2:17-20]


Debesu Tēvs,
kas Tu esi radījis visas lietas,
kas izvedi Israēla bērnus no Ēģiptes,
cauri Sarkanajai jūrai, cauri tuksnesim
un pāri Jordānas upei.
Tu izglābi viņus no faraona ļaunprātības,
Tu ēdināji viņus ar maizi no debesīm,
Tu dzirdināji viņus ar ūdeni no klints –

Bet no tā visa es esmu tālu, tas mani neskar.

Tu esi licis piedzīvot lielus brīnumus Noa –

Taču arī no tā es esmu tālu, tas mani neskar.

Tu ļāvi Pēterim nākt pa ūdens virsu jūrā
Un dziedināji spitālīgo,
Kam bija jāiet paziņot to priesteriem,

Arī no tā esmu tālu, tas mani neskar.

Bet es Tevi piesaucu,
Un satveru Tevi vārdā un zīmē,
Lūk, šis vārds mani skar:

Kungs, Tu esi mani izglābis
Ar Tava Dēla Jēzus Kristus asinīm,

Jā, šis ir tas vārds, kas mani tiešām skar,
Kas caururbj debesis un visus laikus.

Šajā vārdā es Tevi patiešām satieku,
Ar šo vārdu Tu pats sevi esi saistījis
un nolicis man tajā mūsu satikšanās vietu,
tur ir Tavas pestīšanas darbs,
tur, man būs Tevi sastapt un Tev pieķerties.

Kungs, uzklausi mani.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.