255. Kas ir lūgšana?


Patvērumā

“Visuvarenais Dievs lai svētī tevi, ka tu augļojies un vairojies, un lai dara tevi par lielu tautu kopu, un lai Viņš tev un taviem pēcnācējiem dod Ābrahāma svētību, ka tu iemanto to zemi, kurā tu mīti kā svešinieks un kuru Dievs ir devis Ābrahāmam.” [1.Moz.28:3-4]

Es iemiegu Tā Kunga vārdā
Un zinu,
Ka arī mans miegs ir Dievam par labpatiku.

Bet, kad es mostos,
Un ķeros pie sava ikdienas darba,
Savā aicinājumā –
Rakstīt, lasīt,
Nodoties apcerei
Un lūgt,
Tad es nešaubos ne mirkli,
Ka arī tāds darbs ir Dievam tīkams.

Es esmu par to drošs un pārliecināts,
Ka ar visu, ko daru, es esmu Dievam pa prātam,
Nevis manis dēļ, ka es būtu ko pelnījis,
Ar šādiem saviem darbiem,
Bet Dieva dēļ,
Kas par mani ir apžēlojies,
Kas piedod man manu grēku,
Mani mīl un vada
Un ar savu Svēto Garu valda pār mani.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.