185. Kādos dažādos stāvokļos Jēzus ir savā pestītāja misijā?


Gods lai tev ir, trīsvienigs Dievs [234]

Gods Dievam Tēvam debesīs, Kas zem’ un debes’ radījis
Un uztur visas lietas vēl! Tam savu radijumu žēl.


Gods Dievam Dēlam arīdzan, Kas par mums visiem darijs gan
Pie krusta mirdams mūsu pēc! Kas tic uz viņu, tas top svēts.

Gods tev, ak cienigs svētais Gars! Kad uz mums guļ smags bēdu svars,
Tad gribi mums to atvieglot Un prātam tavu gaismu dot!

Gods lai tev ir, trīsvienigs Dievs, Ka esi mums parādijies!
Dod, ko mēs tagad lūgušies, Dod pie tev mūžam līgsmoties.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.