204. Ko Bībele māca par Jēzus sēšanos pie Tēva labās rokas?


Tas trīsvienigs, Tas Kungs Cebaot [411]

Alleluja! spēks, slav’ un gods Lai Dievam Tēvam nu top dots
Par visiem viņa darbiem;
No mūžibas uz mūžibu Lai teicam viņa godibu
Ar pielūgšanas vārdiem!
Zvaniet! Skaniet! Svēts ir, svēts ir mūžam svēts ir
mūsu Dievs Tēvs
Tas Kungs Cebaot iekš debess!

Alleluja! spēks, slav’ un gods Lai Dieva Jēram ar top dots,
Caur to mēs izredzēti!
Viņš dārgi mūs ir atpestijs, Ar savām as’nīm atpircis,
Mēs ar to sadraudzeti.
Teicat, Dziedat: Mūsu strāpes, mūsu sāpes
Viņš uzkrāvies,
Mūžam Viņš mūs vēl aizstāvēs.

Alleluja! spēks, slav’ un gods Lai svētam Garam ar top dots,
Kas radijs mūs no jauna,
Ar ticibu mūs svētījis, Un mūs pie Jezus pievedis
No grēkiem un no kauna.
Visiem, visiem Ir pie viņa ganibiņa,
debes-Manna;
Mūsu sirds dzied: Ozianna!

Alleluja! spēks, slav’ un gods Lai Dievam vienumēr top dots,
Un viņa augstam vārdam!
Ar visiem eņģliem dziedam mēs: Tas Kungs ir Dievs, Tas Kungs ir Dievs!
Un visi lai sak’: Amen!
Amen! Amen! Svēts ir svēts ir, mūžam svēts ir
Tas trīsvienigs,
Tas Kungs Cebaot, tas Ķēniņš!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.