183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?


Ak svētais Gars, mēs lūdzamies [208]

Ak svētais Gars, mēs lūdzamies, Dod Dievam vien uzticēties,
Un kad šī zeme jāatstāj, Tad ņem mūs tavā glābšanā.
Kungs, esi žēligs!


Tu mūsu prāta gaišums, nāc, Mums Jezu Kungu atzīt māc,
Kas mūs nogrēkiem atpestijs Un debes-māju sataisijs.
Kungs, esi žēligs!

Te esi pats ta mīliba, Tev nepatīk ienaidiba;
Ak dod mums vienā prātā kļūt, Dod mīlestibai sirdī būt!
Kungs, esi žēligs!

Tu esi prieks mums bailibā; Nāc mums iekš bēdām palīgā,
Ka varam droši pastāvēt, Kad mūs tas vells grib apsūdzēt.
Kungs, esi žēligs!

[1.3.1.]Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.