177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Gods Dievam vien ar pateikšan’ [235]

Gods Dievam vien ar pateikšan’; Kas mums tāds žēligs rādās,
Ka mums pēc mūžam aridzan Nav kaites vairs nekādas!
Dievs labu prātu uz mums tur’, Tas Dieva miers nu ir jebkur, -
Viss ienaids jau pagalam.


Mēs teicam tev un piesaucam, Tavs gods top turēts vērā.
Tu, Dievs Tēvs vald’ no mūžibām, Tavs spēks ir liels bez mēra.
Tavs prāts, tas notiek aridzan; Mēs varam visi teikties gan
Ta laba augsta Kunga.

Ak Jezus Krist, Dievs vienigais, No debes-Tēva dzimis!
Tu esi mūs salidzinajs, Ka Dievs no dusmam rimis.
Ak Dieva-jērs, svēts Kungs un Dievs, Paklausi, kad mēs lūdzamies, -
Mums visiem esi žēligs!

Ak svētais Gars, tu prieku dos Tās bēdas no mums griezdams!
No vella viltus glaba tos, Ko Kristus pelnijs ciezdams
Daudz lielas mokas, nāv’ un kaun’. Ak griez no mums nost visu ļaun’!
Mēs tavam vārdam ticam.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.