4. Kas ir Bībele?


Nu līgsmo, Kristus brūt’ [7]

Nu līgsmo, Kristus brūt’! Tavs Dievs grib žēligs būt.
Grēks, nāve vairs nebiede; Tas Dieva Dēls mūs dziede.
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!


Tas jāj uz ēzeļa, Kam augsta godiba;
Tas kalpa ģīmī nācis, Kas vell’ un elli mācis.
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!

Sveiks ķēniņ godināts, Tev lēns un žēligs prāts!
Nu jauna gaisma ausīs, To visi redzēs, klausīs.
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!

Lai vārti atverās, Palodas paceļās;
Tas goda-kungs ar spēku Nāk varēt nāv’ un grēku.
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!

Ak Cian’, paskaties! Ak draudze priecajies!
Tec preti čaklām kājām, Redz ķēniņu še jājam!
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!

Tam drēbes paklājiet, Tam zarus pakaisiet!
Ko spējat darīt, trauciet, Un Ozianna sauciet!
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!

Liels, mazs lai līgsmojās, Lai malu maliņās,
Kur bailes bij un briesmas, Skan nu šās prieka diesmas:
Lai sava Kunga godam Mēs Ozianna dodam!Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.