12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?


Lūgšana pūpolu svētdienā

Kungs Jēzu, brīdī, kad Tu jāji uz Jeruzalemi ciest un mirt par mūsu grēkiem, pūlis tevi sagaidīja kliegdams: Ozianna, [Dievs palīdz] Dāvida Dēlam.

palīdzi

Arī mēs šodien, ak, Jēzu, gribam apcerēt tavu pēdējo ceļu uz Jeruzalemi, ko Tu esi gājis mūsu labā, un sacam līdzi: Ozianna, Dievs palīdz!

Ne sevis, bet mūsu labad Tu ej šo grūto ceļu. Ejot mums garām, un redzot mūs guļam savās asinīs, nolēmi mums palīdzēt. Ak, Ozianna, Dievs palīdzi!

Tu gribēji mirt, Tu, Dzīvības Kungs, lai mēs nemūžam nebaudām nāvi. Palīdzi mums, Tu, Augstais Priesteri, kas ne ar svešām, bet savām paša asinīm reizi pār visām reizēm esi iegājis svētā vietā un sagādājis mūžīgu pestīšanu.

Palīdzi mums, Tu, visuaugstākais Ķēniņ, Tu, kas valdi pār Debesīm un zemi, un kas var savu draudzi pasargāt pret visiem elles vārtiem.

Palīdzi mums, Jēzu, mūsu augstais Mācītāj! Ko Tu gribi, lai mēs darām? Runā, Kungs, mēs tavi kalpi un kalpones gribam tev paklausīt.

Ozianna, Dievs Kungs palīdzi mums visās bēdās un grūtībās, kuras mums jāpiedzīvo. Palīdzi mums ciešanās un pēdējā nāves stundiņā, kad mūsu acis vairs neredz un ausis vairs nedzird, un mūsu mēle vairs nespēj runāt, tad palīdzi mums, Jēzu, visspēcīgais Palīgs.

Palīdzi mums izcīnīt pēdējo cīņu, palīdzi dabūt goda kroni, ko Tu dod tiem, kas tev ir uzticīgi līdz nāvei un tavu atspīdēšanu iemīlējuši. Tur mēs dziedāsim skaļā balsī: Alleluja, gods Dievam dots!

Paklausi šeit žēlīgi, kad saucam Ozianna, Dievs palīdzi mums! Mēs gaidām tavu palīdzību arī šajā stundā. Tādēļ mēs, ceļos metoties, lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.