160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?


Lūgšana soda svētdienā

Kungs, Dievs, Tu esi Patiesība. Visi tavi vārdi un ceļi ir patiesi, un, kas tev kalpo, tam jākalpo tev patiesībā.

no soda neizbēgt

Svētī mūs tavā patiesībā, ka mēs ticībā nemaldāmies, nedz sliktos grēku ceļos staigājam. Pamodini mūsu prātu, ka atzīstam to, kas ir patiess un nepretojamies patiesībai.

Svētī mūsu sirdis, ka dzīvojam uzticīgi un taisni tava svētā vaiga priekšā. Dod, ka mēs arvien lūkojam būt ar vienādu, atklātu un neapgānītu sirdi Dieva un cilvēku priekšā.

Mēs gan neesam bez grēka, bet lai sargāmies no apzinātiem tīšiem grēkiem.

Dod, ka mīlam tos, kas mums caur tavu Vārdu rāda taisnības ceļu, jo kas tavu svēto Vārdu tur, tas mūžīgo nāvi neredzēs. Tavs patiesais Vārds lai ir mūsu zizlis un ceļa spieķis, mūsu ieroči un mūsu bruņas pret mūsu ienaidnieku, mūsu iepriecinājums visās mūsu bēdās, mūsu ceļa rādītājs, kad staigājam nāves ielejā.

Tas lai būtu mūsu vislielākais iepriecinājums, ka Tu esi mūsu žēlīgais Dievs.

Ko tad cilvēki var mums darīt, Kungs, Cebaot? Labi tam cilvēkam, kas uz tevi paļaujas!

Paklausi mūs, Dievs, kad pielūdzam tevi ar tava mīļā Dēla vārdiem:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.