87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?Tu redzi arhīvu par Kristus ciešanu laiks

Stāsts par Jēzus ciešanām

Gandrīz trešdaļa no evaņģēliju liecībām koncentrējas uz Jēzus ciešanu un nāves aprakstu. Kristīgā baznīca katru gadu vairāk nekā trīs mēnešus dzīvo ar to pašu tēmu: vispirms ir septiņas lielā gavēņa nedēļas, kuru laikā mēs sekojam Jēzus pēdās “uz Jeruzālemi”; tad nākamajās septiņās nedēļas no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem mēs būtībā atskatāmies uz Viņa ciešanām retrospektīvā.

Stāsts par Jēzus ciešanām

Lasīt tālāk »Lūgšana pūpolu svētdienā

Kungs Jēzu, brīdī, kad Tu jāji uz Jeruzalemi ciest un mirt par mūsu grēkiem, pūlis tevi sagaidīja kliegdams: Ozianna, [Dievs palīdz] Dāvida Dēlam.

palīdzi

Lasīt tālāk »


Jēzus dzīve kā krusta gājiens

Bet Tas Kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un Tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. [Jes.53:10]

Jēzus dzīve kā krusta gājiens

Lasīt tālāk »


Lūgšana soda svētdienā

Kungs, Dievs, Tu esi Patiesība. Visi tavi vārdi un ceļi ir patiesi, un, kas tev kalpo, tam jākalpo tev patiesībā.

no soda neizbēgt

Lasīt tālāk »


Lūgšana prieka svētdienā

Bagātais, žēlīgais Dievs, Debesu Tēvs! Tu vadi mūs kā jaunākos. Tu raugi ievest mūs savā Valstībā gan caur bagātību, gan nabadzību.

prieka pilna meitene lūdzās

Lasīt tālāk »