170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Lūgšana atgādāšanas svētdienā

Kungs, Kungs, stiprais Dievs, žēlīgais, sirdsmīlīgais un labprātīgais un liels labdarīšanā un patiesībā! Tu paklausi lūgšanas, visa miesa nāk pie tevis. Arī mēs nākam tava vaiga priekšā šajā stundā ar savām vajadzībām.

vai Dievs paklausi lūgšanas, ko saka sunīšī

Ak, Jēzu, tu Dāvida Dēls, apžēlojies arī par mums un paklausi mūsu lūgšanu, ko mēs savās bēdās tev pienesam.

Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pagalam ļauna, un kurā ikdienas ir jaunas bēdas. Mēs nepazīstam nevienu labāku draugu, kam mēs varētu izsūdzēt savas bēdas, kā tevi, Visuaugstais Dievs.

Ja sūdzēsim savas bēdas saviem ienaidniekiem, tad tie smiesies par mums. Ja sūdzēsim draugiem, tad viņi gan līdzi raudās, tomēr nevarēs mums palīdzēt.

Tāpēc mēs nākam pie tevis. Tu vari un gribi mums palīdzēt. Vislielākās vajadzībās tu mūs vadi ar žēlastību un gribi mūs atpestīt mūs no visiem mūsu grēkiem.

Kungs, mēs tevi atlaidīsim, ja tu mūs svētīsi.

Kungs Jēzu, pieminam tavu svēto Vārdu un tavus apsolījumu, kad zvērēdams tu sacīji: Patiesi, patiesi Es jums saku, ja jūs ko lūgsit manā Vārdā Debesu Tēvam, tad Viņš jums to dos. Tad nu lūdzam mēs tevi, Dievs, Debesu Tēvs, tava visumīļā Dēla Vārdā, lai mēs atstājamies no grēkiem, dzīvojam ticībā un esam tev paklausīgi visu mūsu dzīvi.

Palīdzi mums nest mūsu krustu un atņem tās mokas, kas mums ir pārlieku smagas. Un lai mēs paliekam mierā ar to tiesu, ko tu mums esi piešķīris, un esam pateicīgi par to, kas mums ir. Tad mums, Dievs, būs gana.

Tādēļ mēs zemojamies tava svētā vaiga priekšā un piesaucam tavu Vārdu tā:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.