25. Kas ir īsta mīlestība uz Dievu?


Lūgšana strādnieku svētdienā

Ak, Dievs, Tu esi Mīlestība. Tu liec nākt savai mīlestībai pār mums, kas meklējam tavu svēto vaigu.

Tu esi Mīlestība

Mēs šeit tavā priekšā esam kā kalpi un kalpones, ko esi aicinājis savas draudzes vīna kalnā.

Tā ir liela laime, ka Tu mums pavēli ko darīt. Bet nabaga nelaimīgie ir tie, kas slaistās bez darba šīs pasaules tirgus laukumā, vai nesadzird tavu aicinājumu, vai apcietina sirdis pret tavu vārdu. Jeb kas maz padarījuši pēc savām paša vēlmēm un tad lielu nopelnu un algu pieprasa no Dieva.

Ak, Kungs, tā ir tava žēlastība un nebūt ne mūsu pašu nopelns [vērtība], ka Tu mūs aicini. Pat ja mēs arī būtu spējīgi paveikt visu to, ko Tu mums pavēli, tomēr mēs būtu necienīgi kalpi, kas darījuši tikai to, kas ir viņu pienākums.

Piedod mums, jel žēlīgais Tēvs, ka mēs tavam žēlastības svētajam Vārdam ne tik drīz un ne no laba prāta, kā mums pienāktos, esam paklausījuši.

Tu zini, Kungs, ka gars gan ir drošs, bet miesa vāja. Velc mūs pie sevis, tad tecēsim mēs tavas bauslības ceļu. Lai mēs čakli, priecīgi un modri darām pēc tava prāta.

Mēs nedz varam, nedz gribam kādu samaksu vai algu prastī par mūsu darbu. Bet, ja Tu, ak, Žēlīgais Dievs, mūsu Galvotāja Jēzus dēļ mums ko gribi dot, tad dod to, ko Tu, Žēlīgais un Patiesais Dievs, esi solījis dot.

Uzlūko un piueņem mūsu uzticīgo sirdi, kad mēs tavā priekšā ko darām vai runājam. Un lai jēl šī lūgšana šajā stundā būtu palausīta, apstiprinām ar mūsu mīļā Kunga un Pestītāja Jēzus vārdiem.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.