263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?


Lūgšana lūgšanas svētdienā

Žēlīgais Dievs, Tu esi Gars, un tiem, kas tevi pielūdz, būs tevi pielūgt Garā un patiesībā. Dod mums savu žēlastību, ka mēs spētu tā darīt.

Lūgšana lūgšanas svētdienā

Ak, sūti mums no savām augstajām Debesīm lūgšanu Garu. Iededzini mūsu sirdīs ticību uz Jēzu Kristu, ka mēs caur dievbērnības Garu varu sacīt: Abba, mīļais, salīdzinātais Tēti. Neesi tālu no mums, kad mēs tevi pielūdzam, paklausi mūs žēlīgi. Mēs gaidām tavu palīdzību vairāk, nekā naktssargi uz rīta ausmu.

Kungs Dievs, nepamet kaunā tos, kas uz tevi liek savu cerību.
Tu mīli mūs, Debesu Tēvs. Tavs Dēls un Svētais Gars aizstāv mūs ar neizsakāmām [bezvārdu] nopūtām.

Uzlūko mūsu lūgšanas, Tu, augstais Tēvs, kad lūdzam tava Dēla Vārdā: Āmen, tavai lūgšanai būs paklausītai būt, caur Jēzu Kristu.

Kungs esi ar mums. Ja Tu tomēr nedod visu to, ko lūdzam, tad dod mums to, kas mums būs vēl labāks un lieti noderēs. Kamēr mēs spējam runāt, mēs gribam savās bēdās tevi pielūgt. Bet, kad mēle vairs nevarēs runāt, tas paklausi, Dievs, bezvārdu nopūtas, un dod mums mūsu ticības galu – mūžīgo dzīvošanu, Āmen.

Arī tagad mēs, ceļos metušies, un tava vaiga priekšā lūdzam:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.