242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?


Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs

Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs, Mums visiem esi mācījis,
Lai mīlestībā dzīvojam, Ik dienas Tevi pielūdzam.
Dod, ka no sirds mēs, mīļais Dievs, Kā Tavi bērni lūdzamies!

Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs

Tavs augstais vārds lai svētīts top, Sirds skaidru mācību lai kopj,
Ka mēs pēc tās vien dzīvojam, Kā klājas Dieva pulciņam,
No viltus vārdiem sargāmies! Kas maldās, tiem dod atgriezties!

Lai nāk mums Tava valstība Šai laikā un tur mūžībā!
Un Svēto Garu, Tēvs, mums dod, Mums sirdi, prātu apskaidro!
Pret velna viltu aizstāvi Un savu draudzi uzturi!

Tavs prāts lai tad uz zemes šīs Tā piepildās kā debesīs!
Mums bēdās māci paciesties Un Tavam prātam padoties!
Dod miesas prātu savaldīt, Kas negrib Tev vēl paklausīt!

Dod maizīti mums dienišķu, Dod sauli, lietu, auglību,
Lai sērga, bads mūs nemaitā Un karš šo zemi neposta!
Pie veselības uzturi, No negausības pasargi!

Ak, piedod, Tēvs, ar lēnību Mums mūsu grēku parādu,
Kā mēs no sirds ar piedodam Ikkatram savam tuvākam!
Lai mēs ikvienam cilvēkam Ar mīlestību kalpojam!

Mūs neved kārdināšanā, No velna viltus pasargā!
Un, kad tas sāk mums uzmākties, Dod spēku pretī turēties,
Lai sirds stāv stiprā ticībā Un nekrīt zemes nespēkā!

No visa ļauna pestī mūs, Kad grūtus laikus redzēt būs.
Uz Tevi lai mēs cerējam Un to, ko lūdzam, saņemam!
Tev pieder valstība, spēks, gods! Tas mūžu mūžos Tev ir dots!

Āmen, tas ir: tam notikt būs, Kungs, ticībā uzturi mūs,
Ka stipri uz Tev` ceram Un to, ko lūdzam, dabūjam.
Tev pieder valstība, spēks, gods, Āmen, ko lūdzam, taps mums dots!

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.