350. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus ir noteicis, kad Viņš saka "To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami"?


Lūgšana Adventes ceturtajā svētdienā

Ak, Dievs! Cik prieka pilns ir tavs svētais evaņģēlijs, un kāds miers ir dvēselēm, kas ar tevi salīdzinātas, un kas staigā tavos ceļos.

lūgšana adventā - Ak, Diievs

Pasaule ir pagalam nikna, tā visai apbēdina tavus bērnus, un meklē tos, kas patiesībā staigā, novēst no tavas bijāšanas gan ar labu, gan ar ļaunu. Mēs gan visi esam grēcinieki, un mums trūkst teikšana Dieva priekšā. Bet tu, Dievs, Siržupazinējs, pazīsti mūsu draudzē tos, kas ne ar pilnīgu, tomēr ar uzticamu sirdi staigā tavā priekšā, un kas dzenas darīt to, kas tev patīkams, pēc tavas žēlastības iekš mums darbojas.

Mēs zinām, ka taviem bērniem krusta netrūkst. Tas mums arī nederētu, ja būtu bez tavas piemeklēšanas. Mēs zinām savu sirdi, kas labā dienā tik ātri atlec no tevis. To vien mēs lūdzam no tevis, ak, žēlīgs Dievs, dod mums pastāvīgu prātu, panest un izciest ar drošu sirdi visu to, kas mums saskaņā ar tavu gribēšanu uzlikts.

Iestiprini mūs allaž mūsu svētajā ticībā, ka viltīgā pasaule mūsu prātu nenovērš. Dari mūs jo dienas jo svētus un dievbijīgus, uzturi vien mūsu sirdis uz to, ka tavu vārdu bīstamies.

Lai mūsos mīt Jēzus Kristus gars. Lai Jēzus mācība ir mūsu iepriecinājums. Kaut neesam bijuši Elija, tad tomēr Elīsa gars lai nāk pār mums, ka mēs tavu godu tā izplatītu, kā reiz Elija. Un kaut neesam bijuši tik pilnīgi kā pravieši, tad tomēr, lai mēs esam tik uzticīgi tavā namā kā Mozus, taisni kā Dāvids, vīrs pēc tava prāta, tik pastāvīgi ticībā kā Daniēls, un tik dievbijīgi, kā tavi svētie apustuļi. Līdz kamēr tu mūs no šīs nemiera vietas iecelsi savos miera namos. Mēs tevi tāpēc no sirds pielūdzam ar svēto lūgšanu.

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.