72. Kad sākas cilvēka dzīvība?Tu redzi arhīvu par Adventa laikā

Lūgšana Adventes ceturtajā svētdienā

Ak, Dievs! Cik prieka pilns ir tavs svētais evaņģēlijs, un kāds miers ir dvēselēm, kas ar tevi salīdzinātas, un kas staigā tavos ceļos.

lūgšana adventā - Ak, Diievs

Lasīt tālāk »Lūgšana Adventes trešajā svētdienā

Ak, Dievs Kungs! Žēlīgais Tēvs pār visiem, kam bērnu vārds ir Debesīs un virs zemes. Tu nepiekūsti mums, saviem bērniem, labu darīdams, un spied mūs caur krustu un bēdām nākt pie tevis.

lūgšana adventa laikā - ak, Dievs Kungs

Lasīt tālāk »


Lūgšana Adventes pirmajā svētdienā

Kungs Jēzus, Tu Augstiteicamā Dieva Dēls, Tu mūsu Ķēniņš, Pravietis un augstais Mācītājs. Cik liela ir tava žēlastība, pret mums, nabaga cilvēkiem: Tu esi atstājis savas godības krēslu, lai ar šādu lielu pazemošanos sagatavotu ceļu, ka mēs varētu ar prieku pieiet tavas žēlastības tronim.

Kungs Jēzus lūgšana pirmajā adventā

Lasīt tālāk »


Adventa laikā

Ir iesācies jauns baznīcas gads. Ir pirmais Advents.

Adventa laikā

Lasīt tālāk »